Na klatce schodowej nie można usytuować palarni

Budownictwo

Zakaz usytuowania palarni na klatce schodowej nie ma bezpośredniego związku z ewakuacją, a z zakazem palenia m.in. w ciągu komunikacyjnym. Palarnia może być tylko usytuowana w wyodrębnionych...

02.12.2016

Okazjonalne zbieranie odpadów nie wymaga zgłoszenia

Środowisko

Przepisy z zakresu odpadów nie wymagają zgłoszenia okazjonalnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegoorganom, ani spełnienia jakichkolwiek innych formalności urzędowych w tym...

02.12.2016

Dokumentację szkoleń BHP trzeba przechowywać

Dokumentacja kadrowa, w tym dokumentacja potwierdzająca odbycie przez pracownika szkolenie z dziedziny bhp powinna być przechowywana w aktach osobowych prowadzonych indywidualnie dla każdego...

30.11.2016

Przeprowadzenie remontu pomieszczeń RTG wymaga zgłoszenia

Budownictwo

Z punktu widzenia przepisów budowlanych przeprowadzenie remontu wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji budowlanej, którym jest starosta. Jeśli zaś podmiot udziela świadczeń na podstawie...

28.11.2016

Jak należy oznakować drzwi przeciwpożarowe?

Budownictwo

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: W zakładzie produkcyjnym praktycznie wszystkie drzwi do biur (w części biurowej) to drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności EI30. Czy w takim...

25.11.2016

Przekazanie nieruchomości na rzecz wspólników

Trzy osoby fizyczne są wspólnikami spółki jawnej. Udziały wspólników w zysku są równe. Spółka w 1997 r. nabyła nieruchomość 1, w 2013 r. nieruchomość 2, a w 2015 r. nieruchomość 3. Nieruchomości 1 i...

24.11.2016