Stowarzyszenie może być zwolnione z opłaty skarbowej

Budownictwo

Z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wynika, że z obowiązku ponoszenia opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pożytku publicznego pod warunkiem spełnienia warunków...

13.12.2016

Obiekt można zaprojektować na dwóch obszarach mpzp

Budownictwo

Nie ma przeszkód, by budynek hotelu powstał na terenie o dwóch różnych przeznaczeniach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Kluczowe znaczenie ma bowiem to, że te dwa tereny...

09.12.2016

Czy umowa o dzieło zawsze jest nieoskładkowana?

Należy pamiętać, że umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych, choć może zaistnieć sytuacja, gdy płatnik będzie musiał odprowadzić składki od takiej umowy, tłumaczy Maria Sobieska,...

07.12.2016

Na klatce schodowej nie można usytuować palarni

Budownictwo

Zakaz usytuowania palarni na klatce schodowej nie ma bezpośredniego związku z ewakuacją, a z zakazem palenia m.in. w ciągu komunikacyjnym. Palarnia może być tylko usytuowana w wyodrębnionych...

02.12.2016

Okazjonalne zbieranie odpadów nie wymaga zgłoszenia

Środowisko

Przepisy z zakresu odpadów nie wymagają zgłoszenia okazjonalnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegoorganom, ani spełnienia jakichkolwiek innych formalności urzędowych w tym...

02.12.2016

Dokumentację szkoleń BHP trzeba przechowywać

Dokumentacja kadrowa, w tym dokumentacja potwierdzająca odbycie przez pracownika szkolenie z dziedziny bhp powinna być przechowywana w aktach osobowych prowadzonych indywidualnie dla każdego...

30.11.2016