Obowiązki przedsiębiorcy wobec PFRON

W momencie, gdy przedsiębiorca zatrudnia więcej niż 25 pracowników powstaje zobowiązanie z tytułu wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wyjątkiem jest sytuacja,...

06.01.2017

Kowal bezskrzydły nie jest objęty ochroną gatunkową

Środowisko

Kowal bezskrzydły gatunek pluskwiaka z rodziny koralowatych, znany również jako kowal dwuplamek nie jest objęty ochroną gatunkową. Nie został bowiem ujęty w załącznikach do rozporządzenia Ministra...

03.01.2017

Rejestr sprzedaży a Jednolity Plik Kontrolny

Przepisy ordynacji podatkowej mówią jasno o obowiązku sporządzania informacji o prowadzonej ewidencji w postaci elektronicznej, jednak póki co w żaden sposób nie zmieniają regulacji dotyczących zasad...

02.01.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski