Rozbiórka sieci wodociągowej nie wymaga zgłoszenia

Budownictwo

W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wynika, że rozbiórka sieci wodociągowej nie wymaga ani pozwolenia na rozbiórkę, ani też zgłoszenia rozbiórki....

14.12.2016

Stowarzyszenie może być zwolnione z opłaty skarbowej

Budownictwo

Z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wynika, że z obowiązku ponoszenia opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pożytku publicznego pod warunkiem spełnienia warunków...

13.12.2016

Obiekt można zaprojektować na dwóch obszarach mpzp

Budownictwo

Nie ma przeszkód, by budynek hotelu powstał na terenie o dwóch różnych przeznaczeniach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Kluczowe znaczenie ma bowiem to, że te dwa tereny...

09.12.2016

Czy umowa o dzieło zawsze jest nieoskładkowana?

Należy pamiętać, że umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych, choć może zaistnieć sytuacja, gdy płatnik będzie musiał odprowadzić składki od takiej umowy, tłumaczy Maria Sobieska,...

07.12.2016