Pytanie:
Czy kowal bezskrzydły jest chroniony w Polsce?

Odpowiedź:
Kowal bezskrzydły (Pyrrhocoris apterus) gatunek pluskwiaka z rodziny koralowatych (Pyrrhocoridae), znany również jako kowal dwuplamek nie jest objęty ochroną gatunkową. Nie został bowiem ujęty w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Kowal bezskrzydły nie jest również ujęty jako gatunek objęty ochroną w dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Z pluskwiaków ochroną ścisłą objęty jest tylko piewik Podolsk (Cicadetta Podolina). 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami