Budowa garażu nie zawsze wymaga pozwolenia na budowę

Budownictwo

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa m.in. wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym...

28.10.2016

Koszt posiłków dla pracowników jest opodatkowany

Jeżeli finansowana przez pracodawcę karta uprawnia zatrudnionych przez tę spółkę pracowników jedynie do nabycia posiłków w zakładowej stołówc, to tego rodzaju przychód jest wolny od składek na...

26.10.2016

Ile gałęzi może wyciąć właściciel drzewa?

Środowisko

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska:Świerk rośnie blisko granicy działek. Właściciel sąsiedniej działki wystosował pismo do sąsiada z prośbą o usunięcie gałęzi, które wchodzą na...

23.10.2016

W KPO należy zamieścić pieczęć i podpis

Środowisko

W KPO w rubrykach przeznaczonych na potwierdzenie kolejno przekazania odpadów, przyjęcia odpadów do transportu i wykonania usługi transportowej oraz przejęcia odpadów należy zamieścić pieczęć i...

19.10.2016