Pytanie:
Do starosty wpłynął donos w sprawie zniszczenia tam bobrowych. Zniszczenia tam dokonała najprawdopodobniej osoba fizyczna. Jaki organ jest kompetentny do załatwienia tej sprawy?

Odpowiedź:
Starosta powinien złożyć zawiadomienie o zniszczeniu tamy bobrowej na Policję. Nie jest on organem ścigania, zatem nie powinien sprawy prowadzić w celu ustalenia sprawców. Jest to wykroczenie.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p., regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić na rozbiórkę tamy bobrów. Zatem niszczenie tam bobrowych (i żeremi) jest bez tego zezwolenia zabronione i stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 131 pkt 14 u.o.p. Z przepisu tego wynika, że kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową, podlega karze aresztu albo grzywny. Zgodnie z art. 132 u.o.p., orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 127 i 131 u.o.p., następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami