Janusz Jerzy

Specjalista w zakresie inżynierii ekologicznej, ekohydrologii, paliw i energii odnawialnych. Jest on również współautorem i właścicielem opatentowanych wynalazków z wymienionych powyżej dziedzin, a także projektantem technologii oczyszczania ścieków i wytwarzania paliw odnawialnych z biomasy roślinnej bazujących na produktach pracy oczyszczalni ścieków. Jest autorem wielu artykułów i monografii dotyczących energetycznych uwarunkowań likwidacji ładunków zanieczyszczeń wnoszonych strumieniem ścieków komunalnych.

Artykuły autora

1  2  3  4  5  6  7  8  9    111