Odpowiedź:
O tym czy dana instalacja podlega pod obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego decyduje w praktyce rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości - dalej r.i.p.z.ś. oraz znajomość procesu technologicznego, w tym bilans wejście/wyjście (surowiec/produkt).

Instalacji związanych z gospodarowaniem odpadami dotyczy ust. 5 załącznika do r.i.p.z.ś

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wskazanym zakresie nie mieszczą się, a więc pozwolenia zintegrowanego nie wymagają. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami