Udział w szkoleniu wlicza się do czasu pracy

Uczestnictwo pracownika w szkoleniu, odbywanym w ramach delegacji, w dniach dla niego wolnych od pracy, na polecenie pracodawcy, podlega zaliczeniu do czasu pracy, tłumaczy Joanna...

28.09.2016

Urządzenia na placach zabaw podlegają okresowej kontroli

Budownictwo

Urządzenia na placach zabaw, takie jak: huśtawki, drabinki, piaskownice kwalifikowane są jako obiekty małej architektury i w związku z tym podlegają obowiązkowej kontroli okresowej, w zakresie stanu...

23.09.2016

MPZP przesądza o przeznaczeniu gruntów do zalesienia

Środowisko

Dokumentem przesądzającym o przeznaczeniu gruntów do zalesienia jest MPZP, a w razie gdy nie został uchwalony - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Plany urządzeniowe lasu powinny być...

21.09.2016

Szkolenie hakowego może przeprowadzić pracodawca

Budownictwo

Szkolenie hakowego może przeprowadzić firma szkoleniowa, UDT, a nawet sam pracodawca. Nie ma wymagań prawnych, obligujących do uzyskania uprawnień hakowego. Szkolenia z tego zakresu przeprowadzają...

15.09.2016

Usuwanie drzew z lasu tylko na podstawie UPUL albo decyzji

Środowisko

Usuwanie drzew z lasu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, czyli wyłącznie na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) albo na podstawie indywidualnej decyzji...

12.09.2016