Pytanie:
PSZOK przyjmuje odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych. Czy PSZOK może przyjąć kwas siarkowy? Pod jakim kodem należy zakwalifikować przedmiotowe odpady?

Odpowiedź:
Kwas siarkowy nie jest odpadem wytwarzanym w gospodarstwie domowym w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów kwas siarkowy jest oznaczony kodem 06 01 01*. Klasyfikuje się go w grupie 06 01 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej. Kwas siarkowy należy do chemikaliów nietypowych dla prac domowych. Zatem, czystego kwasu siarkowego do PSZOK przyjąć nie można, także wtedy, gdy PSZOK przyjmuje chemikalia. W regulaminie PSZOK powinien być jednak zapis, że PSZOK nie przyjmuje chemikaliów nietypowych dla prac domowych, takich jak: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyłączeniem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami