Pytanie:
Czy na budowie inwestycji liniowej (droga, sieć gazowa) wymagana jest tablica informacyjna?

Odpowiedź:

Nie, tablica informacyjna nie jest wymagana.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, kierownik budowy (robót) jest obowiązany umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych.
Z treści wskazanego przepisu jednoznacznie wynika, że obiekty liniowe są zwolnione z obowiązku umieszczania tablicy informacyjnej. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami