MPZP przesądza o przeznaczeniu gruntów do zalesienia

Środowisko

Dokumentem przesądzającym o przeznaczeniu gruntów do zalesienia jest MPZP, a w razie gdy nie został uchwalony - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Plany urządzeniowe lasu powinny być...

21.09.2016

Szkolenie hakowego może przeprowadzić pracodawca

Budownictwo

Szkolenie hakowego może przeprowadzić firma szkoleniowa, UDT, a nawet sam pracodawca. Nie ma wymagań prawnych, obligujących do uzyskania uprawnień hakowego. Szkolenia z tego zakresu przeprowadzają...

15.09.2016

Usuwanie drzew z lasu tylko na podstawie UPUL albo decyzji

Środowisko

Usuwanie drzew z lasu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, czyli wyłącznie na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) albo na podstawie indywidualnej decyzji...

12.09.2016

Czy zamawiający może obniżyć wynagrodzenie wykonawcy?

Budownictwo

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Czy można obniżyć wynagrodzenie wykonawcy w sytuacji, gdy zamawiający rezygnuje z wykonania pewnej części zamówienia, a umowa przewiduje wynagrodzenie...

09.09.2016

Kosz ssawny jest urządzeniem wodnym

Środowisko

Ujęcie wody niezależnie od tego czy jest urządzeniem na stałe związanym z gruntem czy, też jest urządzeniem przenośnym, instalowanym okresowo, jest urządzeniem służącym do korzystania z wód. Zatem...

09.09.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski