Pytanie:
Ustalając taryfę za wodę należy brać pod uwagę koszt opłaty środowiskowej. Czy koszt opłaty środowiskowej powinien dotyczyć ilości pobranej wody podziemnej, wskazanej przez licznik główny? Czy koszt opłaty środowiskowej powinien zostać wyliczony na podstawie objętości sprzedanej wody? Czy mieszkańcy powinni zostać obciążeni ilością rzeczywiście pobranej wody?

Odpowiedź:
Przedsiębiorstwo wodociągowe, kalkulując ceny wody musi kierować się kosztami własnymi. W związku z powyższym do ceny finalnej wlicza się równowartość opłaty za korzystanie ze środowiska - art. 277 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Uzasadnienie:
Z powyższego wynika, że do obliczeń przyjmujemy koszt pobranej (wydobytej) wody, a nie sprzedanej. Na cenę końcową sprzedawanej przez PWiK wody składa się wiele czynników, w tym najmniejszy - opłata środowiskowa wynikająca z § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska oraz największy przesył i dystrybucja wody.

Przedsiębiorstwa wodociągowe najczęściej miejskie lub wiejskie nie są nastawione na duży zysk (o ich zysku decyduje cena finalna, a tę ustalają radni), ale nie może też przynosić strat. Rada miasta zmuszona byłaby w takim przypadku dopłacać do działalności przedsiębiorstwa z miejskich podatków, co z kolei doprowadziłoby do ich podniesienia. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami