Pytanie:
Czy remont trafostacji wymaga dokonania zgłoszenia?

Odpowiedź:
Remont trafostacji, rozumiany jako wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, wymaga co do zasady dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud. Jednakże, jeżeli przedmiotowa trafostacja spełnia wymogi określone w art. 29 ust. 1 pkt 2b pr. bud., czyli jest wolno stojącym parterowym budynkiem o powierzchni zabudowy do 35 m2, to wobec faktu, że w obecnym stanie prawnym jej budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jej remont nie będzie wymagał zgłoszenia. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami