W środę w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca działalność wojewódzkich funduszy.

Przez 20 lat istnienia 16 wojewódzkich funduszy dofinansowano ponad 114 tys. zadań związanych m.in. z ochroną wód, gospodarką wodną, ochroną powietrza, ochroną ziemi i gospodarką odpadami, czy edukacją ekologiczną - wymieniał w rozmowie z PAP Krzyśków.

"Do 2013 roku dzięki środkom funduszy wybudowano 60 tys. km kanalizacji, co by pozwoliłoby opasać kulę ziemską półtora raza. Zbudowano, bądź zmodernizowano ponad 10 tys. oczyszczalni ścieków, przebudowano także blisko 19 tys. km koryt rzek czy wałów" - wymieniał.

W trakcie konferencji podsumowującej działalność funduszy odczytano list prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym podkreślił, że przyroda jest wspólnym dziedzictwem i jednym z filarów narodowej wspólnoty.

"Polska potrzebuje rozwoju dzięki konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarce, potrzebuje planu rozwoju zrównoważonego. Dzisiejsze społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo zaangażowane zarówno w budowaniu więzi międzyludzkich, ale też we wzmacnianiu więzi z przyrodą i uświadamianiu o naszej odpowiedzialności za Ziemię" - napisał prezydent.

Prezydent wyraził uznanie dla pracy, misji i osobistego zaangażowania pracowników wojewódzkich funduszy w ochronę środowiska, jak i promowanie nowoczesnych postaw ekologicznych. "Dziękuję państwu za imponujące inwestycje i za każdy nawet drobny akt troski o piękno polskiego krajobrazu i mądre gospodarowanie naturalnymi zasobami (...) Bardzo mi zależy, aby podejmując kolejne wyzwania, położyli państwo nacisk na promowanie postaw ekologicznych wśród Polaków" - dodał prezydent.

"Naszą wartością jest to, że jesteśmy mocno osadzeni w realiach poszczególnych województw. To do nas w razie problemów od razu dzwonią wójtowie czy burmistrzowie, a w każdej inwestycji, jaka jest realizowana w poszczególnych gminach, uczestniczą wojewódzkie fundusze" - powiedział z kolei Krzyśków.

Ocenił, że bardzo istote jest również to, iż fundusze zostały włączone do realizacji zadań wynikających z Programu Infrastruktura i Środowisko. "Upominamy się, aby w nowej perspektywie finansowej dostrzeżono nas i powierzono nam kolejne zadania do realizacji. Mamy ku temu ogromny potencjał" - ocenił.

Krzyśków wskazał także na problem, jaki w tym roku dotknął wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Chodzi o ustawę deregulacyjną, która zmniejszyła częstotliwość wnoszenia opłat przez przedsiębiorców za np. tzw. korzystanie ze środowiska, z dwóch razy na jeden raz w roku. "Jakoś ten rok musimy przeżyć, bo będzie on znacznie trudniejszy" - ocenił.

Tej sytuacji ma zapobiec uruchomiony program Region. Podczas środowej konferencji między Narodowym Funduszem a trzema wojewódzkimi funduszami zostały podpisane pierwsze umowy. Pozwolą one uruchomić 500 mln zł z NFOŚiGW na wypełnienie zobowiązań wobec beneficjentów inwestujących w ochronę środowiska.

Krzyśków dodał, że wojewódzkie fundusze przygotowały także rezerwy budżetowe, które nie powinny wpłynąć na ograniczenie wielkości i liczby dotacji.

Wiceprezes NFOŚiGW Krystian Szczepański ocenił w rozmowie z PAP, że problemy finansowe, jakie wyniknęły z obowiązywania ustawy deregulacyjnej, powinny być chwilowe. "Dzięki współpracy Narodowego Funduszu z wojewódzkimi funduszami postaraliśmy się, aby skutki finansowe były jak najmniejsze. Przeznaczyliśmy 0,5 mld zł w postaci niskooprocentowanych pożyczek, na jeden proc., aby utrzymać intensywność wojewódzkich funduszy (w inwestycjach - PAP) na ochronę środowiska" - podkreślił Szczepański.