Obecnie GUNB nie ma obowiązku informowania o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych. Zgodnie z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urząd będzie zobowiązany publikować wyniki niezależnie od tego, czy będą one pozytywne czy negatywne.

Jak mówił wcześniej wiceszef Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w resorcie transportu Tomasz Żuchowski, firmy, które produkują dobrej jakości wyroby budowlane, będą miały darmową reklamę, a te, które oszukują - będą znane klientom.

Zgodnie z regulacją GUNB będzie badał te wyroby, które jego zdaniem budzą wątpliwości. Wyniki kontroli mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Według projektu, GUNB oraz wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego będą mieli nadal obowiązek informowania producentów, dystrybutorów i sprzedawców materiałów budowlanych o planowanych kontrolach z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Resort transportu chciał wcześniej zniesienia tego wymogu. Podczas uzgodnień międzyresortowych większość ministerstw nie zgodziła się na to, bo ich zdaniem taki zapis wchodziłby w kolizję z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. W ich opinii firmy na rynku polskim powinny działać swobodnie.

Z projektu wynika, że wyroby budowlane mają być wprowadzane na rynek polski na takich samych zasadach, jak na rynek unijny. Oznacza to, że do każdego materiału powinna być dołączona informacja o jego właściwościach. Producent lub sprzedawca będzie zobowiązany przedstawić ją kupującemu. Nowe oznaczenie powinno być czytelną i przydatną informacją dla konsumentów.

Producenci będą zobowiązani ponadto do przetrzymywania przez 10 lat dokumentacji o materiałach budowlanych. Chodzi m.in. o wydawaną przez instytuty badawcze ich ocenę techniczną czy certyfikaty.