W badaniu wskazano, że akcja kredytowa w segmencie hipotek, jaką obserwowano w drugim kwartale, była porównywalna z odnotowaną w trzecim oraz czwartym kwartale ubiegłego roku.

"Potwierdza się sezonowość na rynku kredytów mieszkaniowych. Wyniki drugiego kwartału oznaczają odbicie i to odbicie znaczące" - mówił podczas środowej konferencji prasowej przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP Jacek Furga.

"W całym 2014 r. wyniki nie powinny być gorsze od tych za miniony rok” – dodał.

Z danych wynika, że po drugim kwartale br. wartość całego portfela kredytów mieszkaniowych sięgnęła 339 mld 244 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu kwartalnym o 1,25 proc., czyli 4,172 mld zł. Z kolei liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy wyniosła po drugim kwartale 1 mln 855 tys. 439 sztuk, czyli wzrosła o 1,91 proc.


Autorzy badania wskazali, że przeciętna wartość kredytu złotowego udzielanego w minionym kwartale wyniosła 205 tys. 692 zł, czyli była na porównywalnym poziomie, jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku.
W przypadku średniej dla kredytu walutowego odnotowano ponad 30-procentowy wzrost, do 653 tys. 86 zł.

W badaniu zaznaczono, że wśród nowych kredytów mieszkaniowych, te w walucie krajowej stanowiły 99,69 proc. (PAP)