NFOŚiGW w komunikacie podał, że wnioski będzie można składać od 1 marca do 15 grudnia br. O wsparcie będą mogły się starać samorządy; podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.

Fundusz wyjaśnił, że pieniądze przeznaczone będą na rekultywację terenów zdegradowanych. Chodzi m.in. o remediację, czyli usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku działania przemysłu bądź awarii, czy zamykanie i rekultywację składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Finansowane będzie też usuwanie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi bądź dla środowiska. (PAP)