"Niezwykle pozytywna jest dużo wyższa liczba zgłoszonych praktyk długoletnich, bo to oznacza, że firmy odkrywają znaczenie fundamentalnego dla CSR funkcjonowania w perspektywie długofalowej" - powiedziała cytowana w komunikacie przesłanym PAP prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu Mirella Panek-Owsińska. 
Najwięcej dobrych praktyk (187) należało do kategorii zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, dotyczącej działalności charytatywnej i promowania rozwoju przedsiębiorczości poprzez wspieranie start-upów i inkubatorów przedsiębiorczości. Na drugim miejscu znalazły się praktyki z zakresu pracy (84) np. stosowanie rozwiązań pozwalających pracownikom pogodzić życie zawodowe z macierzyństwem. 
Innym obszarem działań CSR wśród działających w Polsce firm był ład organizacyjny (35 działań). Praktyki te dotyczyły głównie ustanawianie kodeksów mi programów etyki w firmie. Najmniej praktyk (14) zgłoszono w kategorii prawa człowieka, dotyczących m.in. zagadnienia działalności kobiet w biznesie. 
Autorzy raportu wskazali również, że w Polsce rośnie zaangażowanie biznesu w edukację zarówno firm, jak i konsumentów. Dotyczy to, ich zdaniem, szczególnie działań w obszarach środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych oraz zagadnień konsumenckich. 
"Konsumenci edukowani są na tematy specyficzne dla branży, którą reprezentuje dana firma np. edukacja finansowa, dotycząca praw autorskich, energii lub ekologii. Partnerów biznesowych szkoli się z zakresu społecznej odpowiedzialności, gdyż firmy stawiają na współpracę z tymi, którzy podzielają ich wartości i sposób działania" - wyjaśnia FOB w komunikacie. 
W trakcie ogłoszenia 13 edycji raportu FOB, po raz piąty wręczono również "Pióra odpowiedzialności" - nagrody dla dziennikarzy i ekspertów za publikacje traktujące o społecznej odpowiedzialności biznesu. Do konkursu zostało zgłoszonych 60 prac opublikowanych w 2014 r. z których wyróżnienia otrzymało sześć, a nagrody główne dwie prace autorstwa Michał Jasieński oraz Marzeny Winczo-Gasik i Marii Zakrzewskiej.