Zgonie z tzw. ustawą śmieciową, od 1 lipca samorządy przejmą obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości muszą także złożyć deklarację, w której oświadczą, ile osób zamieszkuje daną nieruchomość i czy będą segregować odpady. Ma to związek z przyszłą ceną za odbiór śmieci. Osoby, które zdecydują się na segregację odpadów zapłacą średnio od 40 do 50 proc. mniej, niż ci, którzy tak nie zrobią. To prawdopodobnie bodziec, który powoduje, że tak dużo rodaków zdecydowało się na to właśnie rozwiązanie.

Z analizy PAP przeprowadzonej w kilkunastu miastach wynika, że zdecydowana większość mieszkańców chce segregować odpady. Praktycznie w każdym z badanych przez PAP mieście odsetek ten sięga blisko 80 proc.

Liderem jest Lublin, w którym do tej pory segregację zadeklarowało aż 99 proc. mieszkańców. Najmniej chce tak robić osób w Łodzi, bo tylko ok. 65 proc. Liderami segregacji we wszystkich miastach są mieszkańcy domów jednorodzinnych. To oni najczęściej zapewniają, że po 1 lipca będą segregować odpady. Często, aby obniżyć koszty odbioru robią to już teraz i "rewolucja śmieciowa" nie będzie dla nich taką wielką zmianą jak w przypadku mieszkańców bloków czy kamienic.

Problemem dla gmin i ich mieszkańców może się jednak okazać powolne tempo składania tzw. deklaracji śmieciowych. W niektórych miastach i miejscowościach, mimo że termin składania oświadczeń już minął, to deklaracje wypełniło kilka procent.

Według analizy PAP liderem w liczbie złożonych deklaracji jest Kraków. Do władz stolicy Małopolski wpłynęło 54 tys. oświadczeń, co oznacza, że wymaganą prawem deklarację złożyli niemal wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości.

Składanie deklaracji sprawnie idzie także w Gdyni, gdzie złożono ok. 90 proc. wymaganych deklaracji, w Katowicach (również ok. 90 proc.), w Słupsku (80 proc.), Opolu czy w Bielsku Białej. W Słupsku miasto do spóźnialskich wysłało wezwania, jeżeli one nie poskutkują, to wówczas takie osoby spotka kara. Będą płacić za odbiór śmieci jak za odpady niesegregowane i liczone od każdej osoby zameldowanej w tej nieruchomości.

Podobna karna opłata została wprowadzona w Wielkopolsce. Tu termin składania deklaracji mija 3 czerwca. W stolicy Wielkopolski do początku zeszłego tygodnia wpłynęło ok. 20 tys. deklaracji. Poznań wraz z ośmioma ościennymi gminami tworzy Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP). Na tym terenie deklarację powinno złożyć około 220 tys. podmiotów.

Także Łodzianie muszą się liczyć z karami za brak deklaracji, dotąd tylko nieco ponad połowa z nich złożyła deklaracje. Do magistratu wpłynęło ich ok. 53 tys., z szacowanych ok. 80 tys. Łodzianie mają czas na ich złożenie do 25 czerwca.

Aby ci, którzy spóźnili się ze złożeniem oświadczeń nie musieli płacić kar niektóre miasta wydłużyły terminy na dostarczenie deklaracji śmieciowych. Tak zrobił np. lubelski magistrat, tu termin upłynął z końcem maja, ale spóźnialscy dostali dodatkowy tydzień. Lublinianie złożyli nieco ponad 50 proc. deklaracji, z szacowanych 20 tys.

Podobnie jest w Radomiu, gdzie urzędnicy dali jeszcze kilka dni na złożenie deklaracji. Do końca maja do ratusza wpłynęło ponad 50 proc., z 18 tys. spodziewanych deklaracji śmieciowych.

Odrobinę więcej czasu na złożenie oświadczeń dostali także białostoczanie. Do tej pory do magistratu trafiło tam 20 tys., z 26-30 tys. oświadczeń.

Termin składania deklaracji przesuwany jest również w Olsztynie, mimo że mieszkańcy powinni zadeklarować się do końca kwietnia. Do magistratu wpłynęło dotąd ok. 17 tys. oświadczeń.

Nie wszystkie jednak aglomeracje są takie wyrozumiałe dla swoich mieszkańców. Jak poinformował PAP gdański ratusz, terminu, który upłynął 31 maja, nie wydłuży, a za niezłożenie deklaracji grozi kara w wysokości 2,8 tys. zł. Gdańszczanie złożyli 15 tys. deklaracji, czyli niespełna 40 proc.

Mało deklaracji zostało też złożonych w Warszawie. Do tej pory do magistratu trafiło trochę ponad 25 tys. deklaracji śmieciowych, z szacowanych 350 tys. Pierwotnie, mieszkańcy na złożenie deklaracji mieli czas do końca maja. Jednak pod koniec zeszłego miesiąca radni przegłosowali nowe uchwały śmieciowe, w tym określające nowe-niższe stawki za śmieci w domach jednorodzinnych. Konieczność ponownego zgłoszenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości spowodowała, że termin się wydłużył do 19 lipca.

W Zachodniopomorskim miasta dopiero zaczęły przyjmować deklarację śmieciowe. Mieszkańcy Szczecina mają jeszcze dwa tygodnie na złożenie oświadczeń. Podobna sytuacja jest w Świnoujściu i Koszalinie, choć tam mieszkańcy mają czas odpowiednio do końca miesiąca i do 25 czerwca. W Stargardzie Szczecińskim oświadczenia będą przyjmowane do 6 czerwca br. Ma to być termin ostateczny. Miasto już dwa razy wydłużało bowiem czas na złożenie deklaracji i więcej robić tego nie zamierza. Dotychczas w Stargardzie złożono 2,4 tys., z 4,3 tys. spodziewanych deklaracji.

Deklaracje można jeszcze składać do końca czerwca w Gliwicach, gdzie do końca maja złożono ich ledwie ok. 1200, co stanowi 10 proc. spodziewanych.

Niewiele ponad tysiąc deklaracji, ze spodziewanych 70 tys. złożono także we Wrocławiu. Termin składania deklaracji upłynie 30 czerwca. Władze stolicy Dolnego Śląska grożą sankcjami prawnymi i przypominają, że ci, którzy nie złożą oświadczenia zapłacą kary.

Natomiast w Rzeszowie mieszkańcy nie otrzymali jeszcze deklaracji śmieciowych. Uchwała rady miasta ustalająca stawki za odbiór śmieci po 1 lipca br. oraz zawierająca wzór deklaracji jest sprawdzana w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Samorząd stolicy Podkarpacia planuje rozpocząć akcję informacyjną i wysyłanie oświadczeń na początku czerwca.

Obowiązująca od pierwszego stycznia 2012 r. tzw. ustawa śmieciowa nakłada na gminy obowiązek całkowitego przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi. Od 1 lipca gminy przejmą obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych. Samorządy będą także zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk.