Trasy są odpowiednio oznakowane. Zainstalowano także sprzęt do ćwiczeń fizycznych (rozciągających), które można wykonywać na wolnym powietrzu oraz wiaty, gdzie można odpocząć albo schować się przed deszczem. Aby korzystać z tras trzeba wykupić kartę wstępu do parku.

Wszystkie nowe ścieżki mają łącznie długość ok. 20 km. Biegną głównie z dala od terenów zabudowanych, a blisko dzikiej przyrody oraz atrakcji kulturowo-historycznych regionu.

Nowe ścieżki biegowe to „Wokół Fortu IV Twierdzy Osowiec” - o długości 5,3 km) w gminie Goniądz, "Barwik" - o długości 4,8 km w gminie Trzcianne. "Na skraju Czerwonego Bagna" to 6,2 km szlaku na pograniczu gmin Goniądz i Rajgród. Ostatnia trasa - "Trzyrzeczki" - to licząca 3,2 km propozycja do wędrowania na terenie gminy Dąbrowa Białostocka.

W piątek otwarto trasę związaną z rezerwatem Czerwone Bagno, jednym z największych i najstarszych rezerwatów przyrody w Polsce. Nazywany jest ostoją łosia, enklawą przyrodniczą. Był powołany 90 lat temu z myślą o ochronie łosia. Czerwone Bagno znajduje się w strefie ochrony ścisłej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

"Odwiedzając ścieżki biegowe można przy okazji poczuć atmosferę niedostępnego obszaru ochrony ścisłej +Czerwone Bagno+, zobaczyć pozostałości IV Fortu carskiej Twierdzy Osowiec i umocnień sowieckiej Linii Mołotowa, zapoznać się z informacjami na ścieżkach edukacyjnych, delektować krajobrazami Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jest szansa na spotkanie z łosiem i innymi dzikimi mieszkańcami Doliny Biebrzy" - zachęca wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Małgorzata Górska.

Ścieżki, które zimą mogą również służyć miłośnikom narciarstwa biegowego, biegną przed płaskie tereny, obszary zalesione. Tylko krótkie odcinki wytyczono po drogach publicznych. Większość tras ma nieutwardzoną nawierzchnię.

Wytyczenie, oznakowanie tras oraz wydanie tematycznych folderów kosztowało ok. 70 tys. zł. Pieniądze pochodzą z funduszu leśnego. Ścieżki wytyczył i oznaczył Biebrzański Park Narodowy.

Małgorzata Górska poinformowała PAP, że przez Biebrzański Park Narodowy przebiega 46 oznakowanych tras dla turystów. 18 z nich to trasy piesze, 9 jest przeznaczonych dla rowerzystów, dwa szlaki służą turystyce konnej, jest też 17 ścieżek edukacyjnych. Ich łączna długość to ok. 500 km. "Na Biebrzy oraz sześciu innych rzekach i kanałach udostępnione są dla turystów szlaki wodne, o łącznej długości ok. 240 km" - poinformowała Górska.

W tegorocznym sezonie turystycznym karty wstępu do Biebrzańskiego Parku Narodowego wykupiło do końca września ponad 31 tys. turystów i było to o prawie pół tysiąca więcej niż w takim samym okresie w 2014 r.

Biebrzański Park Narodowy jest największym polskim parkiem narodowym. Obejmuje powierzchnię ok. 59 tys. ha. W parku występuje wiele rzadkich i cennych gatunków m.in. ptaków wodno-błotnych.(PAP)