Informację o przesunięciu terminu zakończenia prac na dokumentacją z pierwszego kwartału br., na koniec drugiego kwartału, przekazał Jacek Karniewski z zespołu prasowego PKP PLK.

Chodzi o studium wykonalności odbudowy linii kolejowej nr 182 z Tarnowskich Gór do Zawiercia. Dałaby ona postulowane w regionie od lat połączenie kolejowe do katowickiego lotniska w Pyrzowicach. Prace nad dokumentacją PKP PLK prowadzą współpracując ze spółką Tauron Dystrybucja, bo planowane jest powiązanie kolejowego przedsięwzięcia z budową nowej linii energetycznej wysokiego napięcia.

Obok odbudowywanej linii kolejowej miałaby powstać napowietrzna kablowa linia 110 kV łącząca istniejące stacje energetyczne w Siewierzu i Miasteczku Śląskim – wraz z budową nowej stacji przy lotnisku. Poprawiłoby to zasilanie lotniska (zwiększyłaby się ważna dla rozwoju infrastruktury wokółlotniskowej tzw. moc przyłączeniowa) i ułatwiło planowaną elektryfikację linii nr 182.

Wykonawcą dokumentacji przedprojektowej odbudowy linii nr 182 jest (za 915 tys. zł netto) konsorcjum firm: Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. z Warszawy oraz Consultores de Ingenieria Proyectos y Obras S.L. z Madrytu.

Według wcześniejszych zapowiedzi PLK po ukończeniu studium wykonalności mógłby zostać ogłoszony przetarg na prace budowlane w formule "projektuj i buduj”.

Powstająca dokumentacja jest zgodna z obecną koncepcją utworzenia połączenia kolejowego do lotniska Katowice. Według poprzedniej powstać miała nowa linia kolejowa na odcinku od Bytomia do Pyrzowic, w pobliżu których mieści się lotnisko. Po jej zarzuceniu w marcu ub. roku resort infrastruktury i rozwoju zdecydował o remoncie i uruchomieniu dawnej linii z Tarnowskich Gór do Zawiercia.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Nieeksploatowana obecnie w większości, jednotorowa linia nr 182 łączy Tarnowskie Góry z Zawierciem, przechodząc przez bezpośrednie okolice katowickiego lotniska. Oprócz kompletnego remontu planowana jest jej elektryfikacja. Przedsięwzięcie ma zostać wykonane przy wsparciu środków UE. Pierwotnie zamierzano współfinansować je środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 (we wczesnych pracach nad programem wstępnie oszacowano koszt na 331,8 mln zł).

Ostatecznie - zgodnie z przyjętym w połowie ub. roku rządowym dokumentem „Śląsk 2.0. Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej” - projekt „rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” planowany jest do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Według pierwotnych szacunków PKP PLK czas jazdy na lotnisko z wykorzystaniem całej wyremontowanej linii nr 182 miałby wynieść od strony Zawiercia ok. 45 minut, a przy postoju w Zawierciu - 55 minut. Według wcześniejszych informacji, czas przejazdu nowym połączeniem przez Piekary miał wynosić ponad 27 minut, a z wykorzystaniem linii nr 182, lecz od strony Tarnowskich Gór - ponad 51 minut.

Przedstawiciele PLK zapowiadali w ub. roku, że wraz z realizacją połączenia do lotniska, rewitalizowany miałby być prowadzący do Tarnowskich Gór od strony aglomeracji katowickiej (z Chorzowa Batorego) odcinek tzw. magistrali węglowej, czyli linii kolejowej nr 132. Odcinek linii kolejowej nr 137 Katowice-Chorzów Batory został zrewitalizowany w ub. roku.(PAP)