"Były cztery propozycje, wybraliśmy naszym zdaniem najbardziej optymalną, czyli opłaty od osoby" - powiedział PAP przewodniczący komisji budżetu i finansów Rady Miasta Kielce Jacek Nowak. "Druga propozycja (...) zakładała uzależnienie opłaty od zużycia wody" - dodał.

Drugiego wariantu obawiały się m.in. Wodociągi Kieleckie. W stanowisku przesłanym do mediów dwa tygodnie temu, spółka wyraziła obawę, że "wariant ten może skłaniać mieszkańców do nieuzasadnionego ograniczania zużycia wody".

Nowe stawki za wywóz śmieci mają wejść w życie od 1 lipca 2013 roku. Zgodnie z nowymi przepisami, to gminy będą odpowiedzialne za odpady komunalne. Samorząd będzie wybierał w przetargu firmy, które w jego imieniu będą świadczyć usługi na danym terenie. Teraz to właściciele nieruchomości decydują, kto odbiera od nich odpady.(PAP)

mjk/ amac/ mow/