Magistralna linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn Koźle-Chałupki jest częścią międzynarodowego ciągu transportowego E59. To linia ważna dla ruchu pasażerskiego, a szczególnie towarowego - biegnie do granicy państwa i kolejowego przejścia granicznego z Czechami w Chałupkach.

Od sierpnia do października ub. roku PLK przeprowadziły już przetarg na wybór wykonawcy prac na linii nr 151 na odcinku Krzyżanowice - Chałupki. Za 24 mln zł brutto prowadzi je konsorcjum Przedsiębiorstwa EL-IN i Torkolu. Zakończenie tych robót planowane jest na listopad br.

Obecnie ogłoszony przetarg dotyczy rewitalizacji linii nr 151 na odcinkach Bierawa – Nędza oraz Racibórz – Krzyżanowice. Inwestycja szacowana jest na 80 mln zł. Prace te obejmą m.in. wymianę ok. 35 km torów, przebudowę sieci trakcyjnej i odnowienie 28 obiektów inżynieryjnych. Wymienionych ma zostać 14 rozjazdów i wyremontowanych 15 przejazdów kolejowo–drogowych. Zamontowane zostaną nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Zakładane jest zwiększenie przepustowości stacji Nędza, Kuźnia Raciborska i Dziergowice. Stacje te oraz przystanek osobowy Tworków mają otrzymać podwyższone perony z nową nawierzchnią. W Kuźni Raciborskiej odnowiona ma zostać łącząca perony kładka.

Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
Joanna Dziedzic-Bukowska, Jacek Jaworski, Paweł Sosnowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Według poniedziałkowej informacji PLK projekt „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa)”, o wartości ponad 194 mln zł, jest finansowany z budżetu państwa. W przyjętej w listopadzie ub. roku aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego projekt dotyczący tego odcinka linii E59, zakładany pod kątem środków unijnego instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF), został umieszczony na liście rezerwowej.

PLK za jeden ze swoich celów w perspektywie finansowej 2014-2020 uważa zwiększenie możliwości przewozów towarowych. W tym kontekście zarządca kolejowej infrastruktury m.in. w styczniu br. podpisał wartą ponad 370 mln zł umowę na rewitalizację linii kolejowych relacji Chybie - Żory - Rybnik – Nędza/Turze.

To znaczny fragment południowej obwodnicy Katowickiego Węzła Kolejowego. Przewidziane na lata 2017-2019 prace obejmują m.in. 60 km linii, 10 stacji i przystanków osobowych oraz 91 obiektów inżynieryjnych. Przetarg z ofertą o wartości 373,7 mln zł netto wygrało konsorcjum firm Trakcja PRKiI, Comsa, ZUE, Strabag i Strabag Rail.(PAP)