Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nowy most wykona firma Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. Koszt samych robót wyniesie ponad 21,9 mln zł.

Nowy dwuprzęsłowy żelbetowy most podwieszony będzie miał długość 90 m. Inwestycja zakłada budowę dróg dojazdowych, chodników i skrzyżowania z lewoskrętem. Nowa przeprawa będzie dłuższa od starej o 65 m.

W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe chodniki o szerokości 2 m, pobocza gruntowe i zatoka autobusowa. Zostanie wybudowana nowa kanalizacja deszczowa, powstanie także oświetlenie drogowe na przebudowywanym odcinku drogi. Inwestor jest zobowiązany do rozbiórki starego mostu.

W ramach inwestycji wykonawca będzie musiał także rozebrać dwa domy i sześć budynków gospodarczych, co budzi sprzeciw właścicieli nieruchomości. Chcąc zablokować inwestycję, jedna z rodzin rozpoczęła budowę domu w miejscu, gdzie projektowana jest nowa przeprawa.

Inwestor budynku twierdził, że buduje zgodnie z prawem, jednak starosta tatrzański skierował do prokuratury zawiadomienie w sprawie nielegalnie prowadzonej budowy. Prokuratura po zakończeniu śledztwa skierowała akt oskarżenia w sprawie nielegalnej budowy do sądu.

Małopolski Urząd Wojewódzki, wydając decyzję zezwalającą na budowę mostu, działał na mocy specustawy drogowej, według której nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji podlegają wywłaszczeniu. Za wywłaszczone tereny i wyburzone nieruchomości ich właściciele otrzymają odszkodowania. Wyceny nieruchomości przygotowują rzeczoznawcy wojewody.

Budowa nowego mostu na rzece Biały Dunajec spowodowana jest bardzo złym stanem technicznym starej przeprawy. W trakcie budowy ruch będzie się odbywał po starym moście, jednak zgodnie z opinią ekspercką - będzie to ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną i z ograniczeniem prędkości do 30 km na godz. Nowa organizacja ruchu będzie wprowadzona po długim majowym weekendzie.