"W posiadaniu AMW jest ponad 4,2 tys. ha gruntów, ale wiele z nich to tereny po poligonach, okołolotniskowe, koszarowe, magazynowe" - powiedziała Małgorzata Weber. Dodała, że warto pamiętać, "że AMW jest zobowiązania do zapewnienia żołnierzom mieszkań". Dlatego też tereny nadające się na budowę mieszkań w "pierwszej kolejności zostaną wykorzystane dla potrzeb żołnierzy". "AMW dopiero przygotuje wykaz nieruchomości, z których będzie mógł skorzystać KZN" - powiedziała.

AMW ma 5 tys. 785 działek, z tego ponad połowa jest już zabudowanych.

"Wiele z tych gruntów, które były cenne, zostały już sprzedane w drodze przetargu. Pod koniec ubiegłego roku w Krakowie AMW sprzedała teren przy ul. Rakowickiej za 38,4 mln zł" - powiedziała Weber. "W tym roku sprzedano też działki w Gdańsku przy ul. Sobieszewskiej – za ponad 7 mln zł (gdzie na terenie byłego ośrodka wczasowego ma powstać nowoczesny kompleks hotelowo–turystyczny), we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej - za 7 mln 70 tys. zł (na terenie byłej wojskowej bazy paliwowej deweloper zamierza zrealizować zabudowę mieszkaniową). W Szczecinie przy ul. Cukrowej, na terenie kupionym od Agencji za 5,4 mln zł, firma deweloperska planuje zbudować mieszkania" - powiedziała Weber.

Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości AMW przeznacza na inwestycje mieszkaniowe dla żołnierzy.

Po wejściu w życie ustawy (czeka na podpis Prezydenta RP) utworzony zostanie Krajowy Zasób Nieruchomości, który będzie gospodarował nieruchomościami skarbu państwa (m.in. Agencji Nieruchomości Rolnych, Lasów Państwowych, Agencji Mienia Wojskowego).

KZN będzie udostępniał nieruchomości w celu budowy mieszkań o czynszu normowanym, umożliwiając najem lub nabycie tych mieszkań dla osób obecnie nie posiadających zdolności kredytowej.

KZN będzie mógł przekazywać nieodpłatnie grunty np. gminom, które budowałyby na nich mieszkania chronione, noclegownie i schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnie. Na gruntach otrzymanych z KZN gminy będą mogły budować czynszowe mieszkania komunalne, media (np. wodociągi, kanalizacja) i drogi służące społeczności lokalnej. Pozyskane nieruchomości, które nie zostaną wykorzystane pod inwestycje mieszkaniowe, KZN będzie mógł zamieniać bądź przekazywać jako rekompensatę dla osób, których nieruchomości zostały wywłaszczone na cele publiczne (drogi, koleje, obiekty przeciwpowodziowe).

KZN - jak głoszą zapisy ustawy - będzie mógł otrzymywać dotacje z budżetu państwa. Powinien jednak finansować swoją działalność z gospodarowania nieruchomościami. Ma prowadzić samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego. Będzie mógł zaciągać kredyty i pożyczki.

Dochody uzyskane przez KZN z gospodarowania nieruchomościami mają nie tylko zapewnić stabilne i efektywne funkcjonowanie tej instytucji, ale przede wszystkim umożliwić nabywanie przez nią kolejnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz dofinansowywanie wyposażania ich w media (staną się atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów), a także wspieranie gmin w rozwoju budownictwa socjalnego i społecznego budownictwa czynszowego.(PAP)