Wiceminister środowiska Andrzej Konieczny zwrócił na środowej dyskusji uwagę, że przez sześć ostatnich lat obraz Puszczy znacznie się zmienił. Zaznaczył, że liczba obumarłych drzew w Puszczy jest "wyższa niż wystarczająca". "Być może rozwiązaniem problemu będzie opracowanie planu zarządzania, który powinien powstać i zostać wdrożony w ciągu kilku najbliższych lat. Może to pozwolić osiągnąć to, co chcemy chronić w lesie - oczywiście w porozumieniu z Białorusią" - powiedział wiceminister Konieczny.

Jego zdaniem "jedna trzecia lasu jest ściśle chroniona". "Mamy miejsca, z których możemy obserwować procesy naturalne, które - moim zdaniem - nie mogą dziś być nazywane naturalnymi, kiedy dysponujemy zbyt małymi obszarami służącymi do obserwowania tych zjawisk. Zapominamy jednak niemal zupełnie o bioróżnorodności. Jak wynika z prac naukowych, oczywistym jest, że nie możemy chronić niektórych gatunków, gdy jesteśmy ograniczani - mamy związane ręce" - podkreślił Konieczny.

Jak zaznaczył od dwóch lat prowadzona jest inwentaryzacja. Zaobserwowano, że pewne gatunki znikają z terenów Puszczy. "Moim zdaniem powinniśmy ten proces zatrzymać. Może się to stać jedynie dzięki aktywnej ochronie" - dodał.

W dyskusji wziął również udział p.o dyrektora Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk Rafał Kowalczyk. Jego zdaniem "Białowieski Park Narodowy jest najlepiej zachowanym kompleksem leśnym w Nizinie Środkowoeuropejskiej, która została stworzona przez procesy naturalne z małym udziałem człowieka, w porównaniu do innych lasów na tych obszarach".

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz
Krzysztof Gruszecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


"Obszar ten cechuje się ogromną bioróżnorodnością. Wynika ona z obecności obumarłych drzew i procesów naturalnych, które tam zachodzą. One warunkują bogactwo tego lasu i nie powinny być kontrolowane poprzez ścinanie drzew, stanowiące zagrożenie dla ekosystemu" - powiedział Kowalczyk.

Jak zaznaczył "teraz jeden z cudów natury jest niszczony przez ciężkie maszyny, co nie ma nic wspólnego z aktywną ochroną". "Obecna działania destrukcyjne na jej terenach zostały potępione przez większość ważnych gron naukowych i akademickich. Również Komisja Europejska uruchomiła w tej sprawie procedurę. (...) Zmiany - przede wszystkim, dot. punktu piątego - pozwalają na kontynuowanie ścinania drzew, co niszczy Puszczę każdego dnia. Zachęcamy Komisję, aby stanęła za ochroną i zaakceptowała projekt bez żadnych poprawek" - zaapelował Kowalczyk

W środę podczas 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO Kazachstan złożył poprawki do projektu decyzji Komitetu ws. Puszczy Białowieskiej. Delegacja kazachska zaproponowała m.in. wykreślenie z dokumentu zapisu dotyczącego stanowiska Komisji Europejskiej ws. Puszczy, dodanie zapisu o dopuszczeniu sanitarnych cięć drzew z powodów bezpieczeństwa i dla ochrony drzewostanu przed kornikiem drukarzem.

Komitet UNESCO wezwał z kolei do natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew. (PAP)