"Mamy 18 lokalizacji wytypowanych do budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus, ale lista nie jest zamknięta" - powiedział Mamiński w czasie czwartkowej konferencji. Przyznał, że są to m.in. duże parcele we Wrocławiu i w Warszawie.

Mamiński dodał, że "spółka czeka obecnie na odpowiednie akty prawne, aby można było ziemię sprzedać bez przetargu na cele mieszkaniowe".

Chodzi o specustawę, której projekt zaprezentowano w marcu br. Ureguluje ona przede wszystkim przyspieszony tryb podejmowania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w sytuacji, gdy przeznaczenie gruntu - według studium lub planu zagospodarowania przestrzennego - jest inne niż mieszkaniowe. Przyspieszeniu mają ulec procedury związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, uzyskaniem decyzji środowiskowych, a także pozwoleń wodnoprawnych.

Program Mieszkanie plus jest jedną ze składowych Narodowego Programu Mieszkaniowego, przyjętego przez rząd 27 września 2016 r. Program zakłada m.in. powstanie tanich mieszkań na wynajem z możliwością dojścia do własności.

Za część komercyjną programu Mieszkanie plus odpowiada BGK Nieruchomości. BGKN ma obecnie podpisanych 71 listów intencyjnych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) oraz osiem warunkowych umów inwestycyjnych. Na obecnym etapie BGKN realizuje takie inwestycje, które pozwolą na oddanie min. 80-100 mieszkań (koszt takiej inwestycji jest wyższy niż 5 mln zł). Trwają też prace nad ofertą dla małych miejscowości, które zainteresowane są ok. 20-50 mieszkaniami.

W tej chwili BGKN ma do dyspozycji 5 mld złotych na program Mieszkanie plus, ale to dopiero początek i potencjał inwestycyjny funduszu może wynieść docelowo nawet kilkadziesiąt miliardów złotych. Na koniec 2017 roku fundusz chce mieć 10 tys. mieszkań w budowie. BGKN podpisał wstępne porozumienie także z Pocztą Polską.(PAP)