Celem obu projektów jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców Łodzi, a ich realizacja ma się rozpocząć wczesną jesienią tego roku.
Projekt "Kreowanie biznesu – wsparcie dla młodych łodzian" skierowany jest do osób
poniżej 30. roku życia, natomiast projekt "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy" - do osób powyżej 50 lat, pozostających bez zatrudnienia.
Jak podkreśla dyrektor Biura Funduszy Europejskich łódzkiego magistratu Katarzyna Kowalska, to właśnie te grupy wiekowe znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
"Osoby do 30. roku życia mają trudności w znalezieniu satysfakcjonującego
zatrudnienia, natomiast osoby powyżej 50 lat mają trudności z jego utrzymaniem,
bądź powrotem na rynek pracy. Stąd też projekty skierowane do tych grup wiekowych"
- mówiła na wtorkowej konferencji prasowej Kowalska.
W ramach projektów wsparcie finansowe w wysokości do 30 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymać będzie mogło 30 osób poniżej 30. roku życia oraz 20 osób powyżej 50 lat. Przewidziano także szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu otwierania i prowadzenia firmy.
Zakwalifikowane do projektów osoby otrzymają także wsparcie pomostowe w wysokości do 1,6 tys. zł na osobę przez pół roku z możliwością przedłużenia do roku, a także będą mogły skorzystać z jednorazowego wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (do 1,5 tys. zł na osobę). Kolejnych 10 osób, które nie otrzymają dotacji, zostanie wspartych poprzez szkolenia i doradztwo.
Rekrutacja do obu projektów ruszyć ma we wrześniu lub w październiku. Wśród podstawowych kryteriów, jakie muszą spełniać ubiegający się o dotację, są: status
osoby niezatrudnionej, odpowiedni wiek oraz brak zarejestrowanej działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu.
Wnioskodawcy będą musieli wypełnić formularz rejestracyjny, w którym m.in. będą
opisywali swój pomysł na biznes.
"Będziemy go oceniać pod kątem realności i posiadanych zasobów przez wnioskodawcę. W dalszej kolejności będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i testy, które pozwolą nam ocenić, czy osoba, która chce otworzyć działalność, jest zmotywowana i ma predyspozycje do jej prowadzenia" - zaznaczyła Kowalska.
Projekty będą realizowane do II kwartału 2015 r. Ich łączna wartość to prawie 3 mln zł. Oba otrzymały unijne dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.