Wśród najważniejszych dokonań swojego resortu Kraszewski wymienił: zmiany w prawie ochrony środowiska, pozwalające na szybsze prowadzenie inwestycji i umożliwiające korzystanie ze środków unijnych; przejęcie gospodarki odpadami przez gminy; wyznaczenie pozostałych obszarów sieci Natura 2000; przygotowanie przepisów i udzielenie koncesji na poszukiwania gazu łupkowego.

Pytany o niepowodzenia przypomniał, że samorządy nie zgodziły się na powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego. Uważam za swoją porażkę, że nie udało mi się przekonać samorządów, iż większe korzyści dla ludzi tam mieszkających da powiększenie parku i rozwój turystyki, niż warkot pił wycinających drzewa - mówił.

Wśród dokonań przypomniał już podpisane umowy sprzedaży uprawnień do emisji CO2, wynikających z protokołu z Kioto. Polska zarobiła na tym do tej pory 100 mln euro. Przygotowywane są kolejne umowy.

Podkreślił też, że do tej pory udało się rozdysponować i podpisać umowy na 93 proc. środków z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. To 160 projektów w sumie na 700 mln zł - podał.

Kraszewski przypomniał, że gdy ministrem był prof. Nowicki, udało się rozwiązać konflikt dotyczący przebiegu obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy. W Polsce, w Poznaniu odbyła się też jedna z dorocznych konferencji klimatycznych ONZ.

Resort promuje na świecie polskie firmy, które oferują nowoczesne technologie ochrony środowiska. Prowadzony od 3 lat przez resort inkubator GreenEvo pomaga tym firmom zaistnieć na światowym rynku.

Minister pozytywnie ocenił też polskie przewodnictwo w Radzie UE, podczas którego nasz kraj zaprezentuje pod koniec roku wspólne stanowisko UE na konferencji klimatycznej w Durbanie (RPA). (PAP)

ago/ mki/ jra/