W projekcie określono sposób obliczania kwoty minimalnego zwrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją wykupu lokalu. Wzór w rozporządzeniu uwzględnia wymienione w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN) czynniki, tj. powierzchnię użytkową mieszkania, wartość początkową kapitału wniesionego przez najemcę, sumę płatności dokonanych przez najemcę oraz aktualną wartość mieszkania.

Zgodnie z rozporządzeniem w ciągu miesiąca od dnia opuszczenia mieszkania, operator mieszkaniowy wypłaci najemcy zwrot wpłaconej przez niego części pieniędzy na zakup mieszkania, po potrąceniu zaległych kwot czynszu.

Przy ustalaniu wysokości kwoty zwrotu, uwzględniany będzie stosunek aktualnej wartości nieruchomości (pomniejszonej o koszty dokonania wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego), której dotyczyła umowa najmu z opcją, do pierwotnej wartości tej nieruchomości. Powierzchnia użytkowana mieszkania obliczana jest zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

Wzór dot. obliczania kwoty zwrotu zapewnia ochronę interesów obu stron rozwiązanej lub wygasłej umowy najmu z opcją. Umożliwi on najemcy odzyskanie wpłaconej kwoty, będącej częścią ceny zakupu mieszkania, z uwzględnieniem wszystkich jej składników, a operator mieszkaniowy nie poniesie kosztów związanych z nieuregulowanymi przez najemcę należnościami.

"Nie chcemy, żeby nawet w przypadku zakończenia umowy najmu przed terminem, osoba, która się wyprowadzi, straciła wpłacone środki. To dotyczy też sytuacji spadkobierców – oni również będą zabezpieczeni w naszym projekcie" – podkreślił wiceszef MIB.

Jak dodał, KZN "ma już pełne oprzyrządowanie prawne".

Żuchowski zaznaczył, że rozporządzenie dotyczące wzoru wykazów nieruchomości przekazywanych jako informacja do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) już obowiązuje, a treść rozporządzenia dot. maksymalnych wysokości czynszów w danych lokalizacjach jest publicznie dostępna. W konsultacjach są przepisy dotyczące m.in. statutu Krajowego Zasobu Nieruchomości i jego gospodarki finansowej.

"Z punktu widzenia przyszłych nabywców i użytkowników mieszkań najważniejsze są przepisy zabezpieczające dogodne warunki najmu i wykupu. Chodzi nam o to, żeby przystępne raty wykupu i niższy niż rynkowy czynsz najmu, które określone będą w rozporządzeniach, były jak najszybciej znane rynkowi i wszystkim, którzy chcą mieszkać w mieszkaniach i domach z programu Mieszkanie Plus – mówił wiceminister.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości weszła w życie 11 września br.

"Sposób współpracy inwestora z KZN oraz wymagania i warunki realizacji inwestycji zostały tak opracowane, aby równoważyć interesy Skarbu Państwa, najemców oraz inwestorów. Realizacja pierwszych inwestycji na gruntach Skarbu Państwa jest możliwa dopiero po włączeniu tych nieruchomości do KZN, a to wymaga w pierwszej kolejności uzyskania informacji o tych nieruchomościach, a więc przekazania wykazów" - tłumaczył Żuchowski.

Dodał, że pierwsze wykazy zostaną przekazane do KZN do 10 listopada. Będą one analizowane pod kątem wyboru nieruchomości najbardziej przygotowanych do przyjęcia inwestycji. Nieruchomości te będą oferowane na przetargach.

MIB prowadzi publiczne konsultacje pierwszych lokalizacji domów i mieszkań z programu Mieszkanie plus w części regulowanej przez ustawę o KZN. Pierwsze spotkanie odbyło się 2 października 2017 r. w Bydgoszczy, kolejne planowane są na 9 października w Opolu, 18 października w Kielcach, 3 listopada w Katowicach i 17 listopada w Olsztynie. W każdym z miast wojewoda zaprosił do konsultacji samorządowców, by poznać ich oczekiwania związane z funkcjonowaniem i działaniem KZN.

Zasadniczy etap inwestycji KZN ruszy w 2018 r. Niewykluczone jest jednak, że rozpoczęcie procedur będzie możliwe jeszcze w tym roku. (PAP)

autorzy: Katarzyna Fiuk oraz Mariusz Polit

edytor: Anna Mackiewicz