Według danych GUS w okresie styczeń-kwiecień 2015 r. oddano do użytkowania 41 tys. 839 mieszkań, tj. o 11,4 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., w którym odnotowano spadek o 1,2 proc. W okresie czterech miesięcy 2015 r. wydano pozwolenia na budowę 53 tys. 944 mieszkań, tj. o 10,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 15,9 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 49 tys. 576, tj. o 9,8 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 27,7 proc.).

Największy udział (62,3 proc.) w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-kwiecień 2015 r. oddali do użytkowania 26 tys. 86 mieszkań, tj. o 1,6 proc. mniej niż przed rokiem.

"W tej grupie inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 23 tys. 265 mieszkań, tj. o 0,9 proc. (w ubiegłym roku wzrost o 14,8 proc.). Wzrosła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia – do 25 tys. 331 mieszkań, tj. o 14,3 proc. (wobec spadku przed rokiem o 2,7 proc.)" - napisał GUS.

Deweloperzy oddali 14 tys. 603 mieszkań (co stanowiło 34,9 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 20,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2014 r., kiedy notowano wzrost o 3,9 proc.
"Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 27 tys. 488 mieszkań, tj. o 8 proc. więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 52,1 proc.). Odnotowano również wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 25 tys. 549 mieszkań, tj. o 26,6 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 45,8 proc.)" - wskazał w komunikacie GUS.

Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie czterech miesięcy 2015 r. oddały do użytkowania 452 mieszkania wobec 1205 mieszkań przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 407 wobec 424 mieszkań rozpoczętych przed rokiem. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia – do 507 wobec 316 pozwoleń wydanych przed rokiem.

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, zakładowe i społeczne czynszowe) oddali do użytkowania w ciągu czterech miesięcy br. 698 mieszkań wobec 1203 mieszkań przed rokiem.

W okresie styczeń-kwiecień 2015 r. spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w trzynastu województwach, w tym największy: w województwie opolskim – o 28,3 proc., oraz dolnośląskim i warmińsko-mazurskim – po 27,3 proc. Wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w trzech województwach: w podkarpackim – o 30,3 proc., pomorskim – o 5,5 proc. i zachodniopomorskim – o 5,3 proc.

Najwięcej mieszkań oddano w województwie mazowieckim – 8 tys. 485, tj. o 14,8 proc. mniej niż przed rokiem i małopolskim – 5 tys. 126, tj. o 8,1 proc. mniej. (PAP)