Główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek przedstawiła we wtorek w Sejmie raport "Konkurencyjność MMŚP 2014". Poświęcony jest on wynikom badań konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz uwarunkowaniom regulacyjnym i finansowym, w których one konkurują.

Z analizy wynika, że prawie 55 proc. firm myśli o utrzymaniu się na rynku i zapewnieniu pracy i dochodu właścicielowi i jego rodzinie, mimo że większość z nich działa na rosnącym lub ustabilizowanym rynku.

42 proc. firm uważa, że Sejm i Senat utrudniają im działalność, a 42,3 proc., że działalność utrudnia rząd. Przedsiębiorcy narzekają na biurokrację. Prace urzędów pracy źle oceniło 8,7 proc. badanych, urzędów skarbowych - 7,9 proc., a ZUS-u 13,7 proc. Dużo większy odsetek ocenia jednak, że instytucje te działają dobrze.

Z raportu wnika, że firmy patrzą na rząd i parlament przez pryzmat regulacji podatkowych, które ich zdaniem są niejasne, nieprzejrzyste i generują ryzyka dla przedsiębiorstw.

81 proc. ocenia, że czynnikiem ograniczającym możliwości rozwoju firmy są pozapłacowe koszty pracy. 72 proc. pytanych wskazywało, że ograniczeniem są nieprzejrzyste i niejednoznaczne przepisy związane z VAT, a 66,8 proc. oceniło, że takie same bolączki dotyczą regulacji o CIT i PIT.

Według firm utrudnieniem w działalności byłby wzrost minimalnego wynagrodzenia do 50 proc. przeciętnej płacy - uważa tak 77,3 proc. pytanych. Wskazywano, że regulacje dotyczące pracy są barierą w zatrudnianiu. Ponad połowa (50,9 proc.) narzekała, że działalność utrudniają ograniczenia związane z możliwością zwolnienia pracownika.

Około 50 proc. badanych twierdziło natomiast, że nie zwiększa zatrudnienia, bowiem nie radzi sobie z obowiązkami i ryzykami wynikającymi z prawa pracy.

Jednocześnie 66,7 proc. badanych uznało, że działalność utrudnia konkurencja ze strony szarej strefy. Jednocześnie firmy uważają, że 32,5 proc. przedsiębiorstw zatrudnia na czarno, a 29,9 proc. ukrywa obroty.

Obecny na konferencji minister finansów Mateusz Szczurek omówił planowane przez rząd zmiany, które pomogą przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności. Wskazał m.in. na oczekiwaną nową Ordynację podatkową oraz opracowywaną nowelizację obecnej ustawy, która - jego zdaniem - zawiera szereg korzystnych dla firm przepisów.

Według ministra przyszłe przepisy powinny także poprawić ściągalność podatków. "Jedną z bolączek (...) jest problem szarej strefy. Prawo podatkowe powinno być tak skonstruowane, żeby szara strefa się nie opłacała. W przeciwnym wypadku, w konkurencji nieuczciwego z uczciwym, ten uczciwy zawsze przegra" - mówił Szczurek.

Dodał, że planowane są zmiany, które poprawią relacje między podatnikami a fiskusem. Zapowiedział wprowadzenie tzw. asystenta podatnika i bazy wiedzy podatkowej. Zmodernizowana ma być też Krajowa Informacja Podatkowa.

Zaznaczył, że z niektórych zmian będzie można skorzystać już niedługo, np. sprawozdania za 2014 r. mikrofirmy będą mogły składać w formie uproszczonej. Szef MF obiecał, że urzędnicy skarbowi będą pomagać, a nie przeszkadzać podatnikom.

"Mogę obiecać, że ze strony urzędnika skarbowego będziecie mieć sojusznika, a nie kogoś, kto rzuca kłody pod nogi, aby obowiązek płacenia podatków był z jednej strony uczciwie ponoszony przez wszystkich, a z drugiej strony był mało uciążliwy" - podkreślił.

Szef resortu pracy Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił narzędzia wspierające zatrudnienie, z których już można korzystać oraz planowane rozwiązania. Minister poinformował, że w przyszłorocznym budżecie Funduszu Pracy zaplanowano 5,5 mld zł na aktywne formy walki z bezrobociem. Te pieniądze będą dostępne w powiatowych urzędach pracy od 1 stycznia 2015 r.

Poinformował o możliwości preferencyjnych kredytów dla osób zakładających przedsiębiorstwa oraz przedstawił plany pomocy firmom, które poniosły straty w wyniku embarga rosyjskiego. Wskazał, że resort pracuje nad ustawą dotyczącą pomocy firmom zarówno handlowym, przetwórczym i transportowym.

"Będzie można skorzystać z dofinansowania na utrzymanie zatrudnienie" - powiedział. Dodał, że firma, której obroty po sierpniu spadły o 15 proc. będzie mogła uzyskać dofinansowanie na odprowadzanie składek, wynagrodzenia i przeszkolenie pracowników. "To szczególnie oferta do średnich firm" - zaznaczył minister.

Badanie wśród firm "Monitoring kondycji sektora MMŚP W 2014 r." zrealizował CBOS w okresie od 6 maja do 18 lipca br. na losowej próbie 1111 mikro, małych i średnich firm zatrudniających od 2 do 249 pracowników.

(PAP)