Według tego dokumentu, zatytułowanego "Światowa Perspektywa Energetyczna 2014", do roku 2040 w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych zostanie zainwestowane, w skali globalnej, 7,8 mld dolarów, z czego 2,5 mld dolarów w elektrownie wiatrowe.

Jak wskazuje IEA, państwowe dotacje dla tego sektora, które w 2013 roku wyniosły 121 mld dolarów, osiągną w 2030 roku swe maksimum - 230 mld dolarów, by do roku 2040 obniżyć się do 205 mld dolarów. (PAP)