Jak poinformował Urząd Miasta Ciechanowa, podpisanie listu intencyjnego nie przesądza jeszcze o realizacji tam programu Mieszkanie Plus; dalsze działania i decyzje w tym zakresie „uzależnione będą bowiem głównie od polityki rządowej we wdrażaniu rozwiązań oraz od spółki odpowiedzialnej za realizację inwestycji”.

„Wykorzystujemy szanse, które się pojawiają. Zgłosiliśmy swój akces, bo jeśli program okaże się realny i skuteczny, to ciechanowianie będą mogli skorzystać z tanich mieszkań na wynajem. Miasto zrobiło swoje. Ważne, że jesteśmy jednymi z pierwszych w Polsce, którym udało się wejść do programu” – podkreślił Kosiński, cytowany w komunikacie ciechanowskiego Urzędu Miasta.

Ciechanów jest jedną z 56 gmin, które dotychczas zgłosiły udział w programie „Mieszkanie Plus”. Miasto to proponuje, by terenem pod tego typu budownictwo stała się nieruchomość o powierzchni 80 arów, zlokalizowana w dzielnicy osiedlowej - w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich, która posiada już decyzję o warunkach zabudowy.

W liście intencyjnym Ciechanów i BGK Nieruchomości zadeklarowały „wolę rozpoczęcia współpracy w celu rozpoznania możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie przedsięwzięć budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury społecznej i technicznej”, a także „wolę ustalenia zasad i warunków współpracy, zmierzającej do realizacji projektów inwestycyjnych, o ile zostanie rozpoznana i stwierdzona taka możliwość”.

Jak przypomniała rzeczniczka ciechanowskiego Urzędu Miasta Renata Jeziółkowska, każdy z projektów pilotażowych „Mieszkanie Plus” sfinansuje Fundusz Mieszkanie Plus, czyli fundusz inwestycyjny Banku Gospodarstwa Krajowego, a zarządzać nim będzie spółka BGK Nieruchomości.

„Zgodnie z założeniami, program realizowany będzie na zasadach komercyjnych, nie będzie obciążał finansowo ani samorządów ani budżetu państwa. Przedsięwzięcie miałoby przynosić zyski inwestorom, uczestnikom funduszy inwestycyjnych, którzy sfinansują znaczną część nakładów inwestycyjnych. Grunty nie będą przekazywane bezpłatnie, lecz wyceniane, ich wartość będzie wyceniana w kosztach przedsięwzięcia” - dodała.

Jeziółkowska zastrzegła, że podpisanie listów intencyjnych w ramach programu „Mieszkanie Plus” nie przesądza, iż „fundusz sfinansuje tam inwestycje”. Wyjaśniła przy tym, że ewentualny termin rozpoczęcia budowy w każdym przypadku uzależniony będzie m.in. od kwestii planistycznych i technicznych danego terenu, uzyskiwania pozwoleń oraz technologii, natomiast czas realizacji szacowany jest na ok. 18 miesięcy.

Podpisanie listu intencyjnego między Ciechanowem a BGK Nieruchomości odbyło się w poniedziałek w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas odbywającej się tam ogólnopolskiej konferencji dla samorządowców „Mieszkanie plus w samorządach. Od intencji do inwestycji” zawarta została pierwsza wiążąca umowa inwestycyjna w ramach programu - wkrótce w Białej Podlaskiej ruszą prace przy budowie 180 nowoczesnych mieszkań czynszowych.

Pod koniec września rząd przyjął uchwałę w sprawie Narodowego Programu Mieszkaniowego, który zakłada zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o średnich i niskich dochodach oraz poprawę stanu technicznego zasobów mieszkaniowych wraz ze zwiększeniem ich efektywności energetycznej - częścią tego projektu jest Mieszkanie Plus. Program ten przewiduje budowę tanich lokali na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności, gdzie średni czynsz, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, w mieszkaniu na wynajem ma wynieść od 10 do 20 zł za metr kw., a w opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania ma być to ok. 12 do 24 zł za metr kw.

Mieszkania mają być budowane m.in. na gruntach wniesionych do Narodowego Funduszu Mieszkaniowego m.in. przez Skarb Państwa i gminy. Operacyjne prowadzenie inwestycji i zarządzanie powstałymi zasobami lokalowymi koordynować będzie Narodowy Operator Mieszkaniowy - obecnie pilotażowo funkcję tę pełni BGK Nieruchomości. Celem rządu jest, aby w 2030 r. liczba mieszkań przypadających na 1 tys. mieszkańców osiągnęła średnią unijną, czyli 435 mieszkań, wobec średniej 363 mieszkań obecnie. (PAP)