Idea powstania CAR narodziła się po powodzi w 2010 roku. Dwa lata później minister administracji i cyfryzacji Michał Boni zlecił przygotowanie aplikacji, z której korzystałyby wojewódzkie i powiatowe centra zarządzania kryzysowego. Nad projektem pracowali m.in. analitycy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz eksperci MAC. Prace nad pierwszą częścią projektu zakończyły się w czerwcu tego roku.

"Głównym celem powstania aplikacji jest utworzenie jednolitego i spójnego systemu raportowania o zagrożeniach dla służb i instytucji, które są odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe na terytorium Polski. CAR ułatwi pracę i uelastyczni proces obiegu informacji" - powiedział PAP szef Wydziału Analiz RCB Grzegorz Świszcz, ekspert i analityk odpowiedzialny za monitorowanie oraz analizę stanu bezpieczeństwa narodowego.

"Na przykład pracownik wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego, wiedząc o powodzi w sąsiednim województwie, będzie mógł obserwować i przewidywać rozwój wydarzeń na swoim terenie" - dodał doradca RCB Witold Skomra.

Dzięki systemowi, meldunki dotyczące sytuacji kryzysowej, np. powodzi, będą na bieżąco poszerzane, uzupełniane o nowe, aktualne dane.

"Na ich podstawie będzie można stworzyć raport, zawierający pełną informację o przebiegu zdarzenia i działaniach podejmowanych przez poszczególne jednostki administracji na wszystkich poziomach. Będą w nim również informacje m.in. na temat zniszczeń, wypłaconych zasiłków, szkód w mieniu gmin, liczba zniszczonych dróg oraz wykaz kwot przeznaczonych na ich odbudowę " - wyjaśnił.

Obecnie raporty dobowe - opracowywane na podstawie wysyłanych mail-em informacji z wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego - przygotowuje Wydział Operacyjny RCB. Są one rozsyłane do ponad 80 odbiorców w kraju. Każdego dnia na stronie internetowej RCB publikowana jest skrócona wersja raportu dobowego.

CAR w wersji pilotażowej został przetestowany w północno-wschodniej Polsce. "W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim mamy duże doświadczenie z wdrażaniem aplikacji i systemów informatycznych do obiegu dokumentów i zarządzania nimi" - powiedział PAP Adam Czubaty z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku.

"Każda informacja - która znajdzie się w systemie, wprowadzona na szczeblu powiatu, województwa czy kraju - zostanie przyporządkowana do odpowiedniej kategorii zagrożenia. Jest ich około 20, w tym na przykład zdarzenia o charakterze terrorystycznym, katastrofy naturalne czy komunikacyjne" - powiedział Czubaty.

W konsultacjach międzyresortowych jest już projekt zmian zarządzenia prezesa Rady Ministrów ws. wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego. "RCB zaproponowało nowy załącznik dotyczący obiegu informacji na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego. Są tam informacje o tym, kto, komu dany raport przekazuje, w jakich godzinach i w jakim trybie" - powiedział szef Wydziału Analiz RCB.

Wersja testowa aplikacji CAR w całym kraju zostanie uruchomiona 1 sierpnia. System w wersji właściwej ma działać po miesiącu. Za wdrożenie CAR w każdym województwie odpowiedzialni są koordynatorzy, którzy po przeszkoleniu będą przekazywać swoją wiedzę przedstawicielom powiatowych centrów zarządzania kryzysowego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zainaugurowało działalność 2 sierpnia 2008 r. Jego głównym celem jest analizowanie zagrożeń w oparciu o dane uzyskiwane ze wszelkich możliwych źródeł. Analitycy RCB, którego roczny budżet wynosi kilka milionów złotych, zapewniają obsługę Rady Ministrów, premiera, szefa MSW i Rządowego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego w sprawach zarządzania kryzysowego.