W poniedziałek odbyło się otwarcie ofert. Z uczestniczących w drugim etapie przetargu siedmiu podmiotów, oferty złożyło sześć. Kluczowym kryterium wyboru oferty jest cena.

Dla potrzeb odbioru odpadów Białystok został podzielony na sześć sektorów i każdy z oferentów mógł złożyć ofertę na wywóz odpadów z każdego z tych sektorów.

Z informacji przekazanych PAP przez spółkę komunalną "Lech", która wdraża i będzie zarządzała systemem gospodarowania odpadami w mieście, wynika, że cztery podmioty złożyły oferty cenowe dotyczące wszystkich sześciu sektorów, a dwie firmy - tylko niektórych z nich.

Miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia blisko 19,5 mln zł brutto. Jak wynika z danych przekazanych PAP, prawie we wszystkich ofertach kwoty, jakie firmy zaproponowały za swoje usługi w poszczególnych sektorach, były niższe, niż założenia cenowe przyjęte przez spółkę "Lech".

Jeśli wszystkie oferty okażą się ważne pod względem formalnym, to najniższe ceny zaproponowały dwie firmy; jedna najniższe ceny w czterech, druga - w dwóch sektorach.

W sumie wartość ich ofert na odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich sześciu sektorów w Białymstoku sięga 6 mln zł brutto, czyli jest o ok. 13,5 mln zł brutto niższa od kwoty, którą zamierzał przeznaczyć zamawiający.

Spółka "Lech" liczy na to, że przetarg uda się rozstrzygnąć szybko i od 15 czerwca, czyli dwa tygodnie przed wejściem w życie nowych przepisów, firmy, z którymi będą podpisane umowy, zaczną ustawiać w mieście swoje pojemniki na odpady.

W Białymstoku trwa akcja informacyjna o nowym systemie gospodarowania odpadami; zbierane są też deklaracje potrzebne do ustalenia stawek. Do 31 maja muszą je złożyć wszyscy właściciele nieruchomości w mieście.

Zgodnie z podjętą na wniosek prezydenta Białegostoku uchwałą rady miejskiej, opłaty za odbiór śmieci będą zależeć od wielkości mieszkania lub domu. Przyjęte zostały trzy stawki. Przy zbiórce selektywnej, dla lokalu mieszkalnego do 40 metrów kw. - 24 zł miesięcznie, od 40,01 do 80 m kw. - 38 zł, a powyżej tej powierzchni - 49 zł. Jeśli zbiórka nie będzie selektywna, stawki będą o 50 proc. wyższe. Uchwała przewiduje też m.in. dopłaty w zakresie tych kosztów dla samotnych starszych osób.

Obowiązująca od pierwszego stycznia 2012 r. tzw. ustawa śmieciowa nakłada na gminy obowiązek całkowitego przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi. Od 1 lipca gmina wypełniać będzie obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych. Samorządy będą także zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk. (PAP)

rof/ mki/ jra/