Średnia cena gruntów rolnych w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 24 166 zł za hektar.

Cena 1 ha gruntów rolnych przekroczyła poziom 30 tys. zł w 4 województwach, podczas gdy w poprzednim kwartale aż w siedmiu województwach kupowano ziemię powyżej tej kwoty. W II kwartale najdroższa była ziemia w województwach: dolnośląskim – 30 213 zł/ha, wielkopolskim – 31 574 zł/ha, opolskim – 37 561 zł/ha, i kujawsko-pomorskie – 37 646 zł/ha.

Najtaniej można było kupić ziemię w województwach: podlaskim – 15 852 zł/ha, i lubelskim – 16 660 zł/ha. W porównaniu do I kw. 2014 r. cena za 1 ha gruntów rolnych najbardziej wzrosła w województwie świętokrzyskim – aż o 36,7 proc.

Najwyższe średnie ceny gruntów rolnych w II kw. br. uzyskano w grupie obszarowej 300 ha i więcej – 27,6 tys. zł za 1 ha; najniższe zaś w grupie od 1-10 ha – 21,4 tys. zł.

Ponad połowę wszystkich sprzedanych gruntów stanowiły działki o powierzchni 10-100 hektarów. W sumie sprzedano 27, 6 tys. hektarów na podstawie 3,5 tys. umów kupna-sprzedaży. Średnia powierzchnia przypadająca na jedną umowę kupna-sprzedaży w II kw. br. w skali kraju wyniosła 8 ha.

W województwach: łódzkim, małopolskim, podlaskim i śląskim nie zawarto ani jednej transakcji na powierzchnię powyżej 100 ha. Transakcje na nieruchomości powyżej 300 ha zawarto jedynie w 6 województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

W pierwszym półroczu 2014 r. ANR sprzedała łącznie 55,6 tys. ha gruntów. Do końca lipca br. sprzedała już 63,4 tys. ha, wykonując ponad połowę założonego planu rocznego.

Na koniec czerwca w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostawało 1,57 mln ha gruntów, z czego 1,18 mln ha (75 proc.) znajdowało się w dzierżawie, a 88 tys. ha w innych formach zagospodarowania. Do rozdysponowania pozostaje jeszcze ok. 250 tys. ha. (PAP)

awy/ mhr/