Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA poinformowała we wtorek, że najtańszą ofertę na zaprojektowanie i wybudowanie trasy od węzła Kościan Południe do węzła Radomicko złożyła firma Mota-Engil Central Europe S.A z siedzibą w Krakowie. Zaoferowała ona wykonanie zadania za kwotę ponad 303 mln zł brutto.

Najwyższą ofertę złożyła firma Toto S.p.A Construzioni Generali z siedzibę we Włoszech - ponad 394 mln zł brutto. Wykonawca będzie miał 32 miesiące na wybudowanie 16 km trasy z czterema węzłami drogowymi.

GDDKiA informowała w ostatnich tygodniach o otwarciu ofert budowy S5 Poznań-Wrocław między Radomickiem a Kaczkowem.

W listopadzie GDDKiA podała, że budową 19 km drogi Radomicko–Kaczkowo na odcinku Radomicko – Leszno Południe zainteresowanych jest siedem podmiotów. Najniższą ofertę na kwotę ponad 443 mln zł brutto złożyło konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe S.A z siedzibą w Krakowie oraz Partner Mota Engil, Engenharia e Construcao S.A z siedzibą w Portugali.

Budową 9,5 km drogi na odcinku Leszno Południe - Kaczkowo zainteresowanych jest również siedem podmiotów. Najniższą ofertę na kwotę ponad 232 mln zł brutto złożyła firma Budimex S.A. Najdroższą ofertę złożyło konsorcjum firm Berger Bau Polska S.A z siedzibą we Wrocławiu oraz Partnerem Berger Bau GmBH z siedzibą w Passau na kwotę ponad 295 mln zł brutto. Planowany termin podpisania umowy to I kwartał 2016r.

Powstająca droga ekspresowa S5 ma skrócić czas podróży pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Inwestycja ma skutkować też rozwojem gospodarczym regionu oraz zmniejszeniem ruchu tranzytowego przez miejscowości Lipno, Leszno i Rydzyna. (PAP)