35 firm wpisanych na polską listę sankcyjną w 2021 roku zatrudniało 2690 pracowników, którzy uzyskali 157 milionów złotych przychodu. Jest małe prawdopodobieństwo, że ich miejsca pracy zostaną ochronione na skutek nowelizacji tzw. ustawy sankcyjnej. Dlatego zdaniem ekspertów rząd powinien ich objąć szczególną ochroną.
Jolanta Ojczyk
13.07.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Jednorazowa wartość transakcji to wartość świadczeń dokonywanych na podstawie jednej umowy, a nie wartość poszczególnych płatności. Zapłata miesięcznego wynagrodzenia przedstawicielom handlowym w gotówce, jeśli suma płatności przekroczy kwotę 15 tys. zł, nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów – stwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Wiesława Moczydłowska
13.07.2022
PIT Rachunkowość Finanse
Skarga spółki Nord Stream 2 AG na unijną dyrektywę gazową z 2019 roku, która rozszerzyła niektóre zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego na gazociągi z państw trzecich, jest dopuszczalna - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zmieniając tym samym wcześniejsze postanowienie Sądu UE.
Krzysztof Sobczak
12.07.2022
Prawo gospodarcze Prawo unijne
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy domy aukcyjne w Polsce naruszały zbiorowe prawa konsumentów albo stosowały w umowach niedozwolone klauzule. Wszczęte postępowania wyjaśniające obejmują pięć największych domów aukcyjnych w kraju, a ich przedmiotem są m.in. wzorce umów, zasady rozpatrywania reklamacji, stosowania reklam.
Krzysztof Sobczak
12.07.2022
Rynek i konsument
Podstawowym problemem jest dynamika zmian podatkowych oraz ich jakość - co dobrze unaoczniły zmiany, które weszły w życie na początku roku. Wydaje się, że przepisy są wprowadzane zbyt szybko i z pominięciem odpowiedniego poziomu konsultacji – przede wszystkim z przedstawicielami biznesu, w tym pracodawcami - mówi Kinga Baran, doradca podatkowy, partner kierująca Działem Doradztwa Podatkowego Mazars w Polsce.
Krzysztof Koślicki
12.07.2022
Doradca podatkowy Finanse
Samorządy radcowski i adwokacki chcą ograniczyć współpracę radców i adwokatów z podmiotami, które - jak wskazują - są nieuprawnione do świadczenie pomocy prawnej, czyli np. formami odszkodowawczymi. Problem w tym, że dla wielu młodych prawników są one szansą na "zaczepienie" się na trudnym rynku. Zmiany w radcowskich zasadach etyki wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r., adwokaci chcą je zapoczątkować już we wrześniu.
Patrycja Rojek-Socha
12.07.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rząd szykuje podatek od nadzwyczajnych zysków niektórych sektorów

Finanse publiczne CIT Spółki Finanse Ochrona konkurencji
Podatek od nadzwyczajnych zysków - taka może być reakcja rządu na duże profity banków czy spółek paliwowych, wynikających z dzisiejszej sytuacji gospodarczej. Eksperci przestrzegają: taka danina nie może wchodzić w życie wstecznie i powinna obciążać tylko dochody spowodowane niecodziennymi okolicznościami, np. wojną.
Paweł Rochowicz
12.07.2022
Finanse publiczne CIT Spółki Finanse Ochrona konkurencji
Sąd Najwyższy po raz kolejny potwierdził, że "frankowe" umowy klientów – konsumentów są sprzeczne z prawem, ale po raz kolejny pozbawił konsumentów roszczeń odsetkowych. Nie odniósł się jednak bezpośrednio do nieważności umów zawieranych przez przedsiębiorców, choć uznanie takich zapisów za sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego jednoznacznie otworzyło drogę również osobom zawierającym umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Karolina Pilawska
12.07.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Pływać kajakiem po Bugu można, ale tylko teoretycznie

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Wojsko
Na odcinku rzeki Bug, która stanowi granicę z Białorusią, można pływać kajakiem i łowić ryby. Teoretycznie, bo nadal stoją tam zasieki z concertiny. Irytują się właściciele wypożyczalni kajaków, organizatorzy spływów, narzekają kajakarze. Straż graniczna wyjaśnia, że rekomendowała usunięcie concertiny, ale zaznacza, że zakaz zbliżania się do granicy zniesiono dopiero 1 lipca, więc to musi potrwać.
Maria Dec-Kiełb
12.07.2022
Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Wojsko
Nie możemy zmieniać globalnie prawa w tak totalnym kryzysie – i wartości, i moralności, i finansowym. Szczególnie zmieniać zupełnie kodeks pracy. Ale możemy myśleć, jak to prawo powinno wyglądać w przyszłości - mówi prof. Małgorzata Gersdorf z Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, b. I prezes Sądu Najwyższego.
Grażyna J. Leśniak
12.07.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Zmiana formy opodatkowania może być kosztowna

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Lipcowa nowelizacja podatkowej części Polskiego Ładu pozwala przedsiębiorcom zmienić formę opodatkowania. Można tego dokonać w sierpniu lub w przyszłym roku, podczas składania zeznania podatkowego za 2022 rok. Eksperci przestrzegają jednak przed pułapkami. Zbyt późne rozliczenie PIT może zablokować zmianę formy opodatkowania w przyszłym roku. Podjęte decyzje mogą także spowodować konieczność opłacania dużo wyższych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Krzysztof Koślicki
12.07.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Czy walka ze smogiem stanie się w Polsce fikcją? Rząd zezwala na sprzedaż gorszej jakości węgla, tłumacząc to sytuacją geopolityczną. Pojawiają się też pierwsze próby demontażu uchwał antysmogowych. W Krakowie, mieście, w którym wprowadzono zakaz palenia węglem i drewnem, podejmowane są próby zniesienia zakazu palenia tym ostatnim surowcem.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.07.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Nieruchomości
1 stycznia 2023 roku, a nie 1 sierpnia 2022 roku to możliwy termin wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy wdrażającej w Polsce dwie unijne dyrektywy: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tzw. dyrektywę rodzicielską. Ma to wynikać z kalendarza sejmowego i faktu, że prace nad tym projektem w łonie rządu wciąż jeszcze trwają.
Grażyna J. Leśniak
12.07.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Przy dobrowolnym ubezpieczeniu pojazdu polisą autocasco bez znaczenia pozostaje okoliczność, że stawka robocizny stosowana przez warsztat naprawczy jest stawką rynkową. To nie rynkowość stawki decyduje o wysokości odszkodowania, lecz zapisy umowy określające sposób jego ustalenia - orzekł sąd drugiej instancji uznając, że odszkodowanie było niedoszacowane.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.07.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Komisja Europejska przesłała państwom członkowskim do konsultacji projekt nowych zasad dotyczących pomocy państwa w czasie kryzysu. Mają one wspierać gospodarkę w czasie inwazji Rosji na Ukrainę. Obowiązujące dziś tymczasowe ramy kryzysowe przewidują m.in. pomoc finansową dla firm. Wyłączone są z niej podmioty kontrolowane przez Rosjan.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.07.2022
Prawo gospodarcze Prawo unijne Ukraina
W dłuższej perspektywie nie można odrzucić wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy. Wcześniej trzeba jednak przeanalizować warunki jego wdrożenia, tak aby nie podwyższył kosztów pracy i był bezpieczny dla gospodarki. 4-dniowy tydzień pracy wiązałby się jednak z obniżeniem wynagrodzeń i zmniejszeniem liczby pracowników – zauważa Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
11.07.2022
Rynek Prawo pracy Nowe technologie
Polecenia to najlepsza forma reklamy oferowanych do sprzedaży towarów lub usług. Aktualnie biznes przeniósł się w znacznym stopniu do świata online i dotychczasowe przekazywanie sobie rekomendacji „z ust do ust” zastępują zamieszczane w sieci internet opinie. Czy jednak faktycznie pochodzą one od kupujących, którzy nabyli dany produkt lub usługę i chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami na ich temat?
Aleksandra Zaliwska
11.07.2022
Rynek i konsument Nowe technologie Prawo unijne
Transakcje, które swoim zakresem przedmiotowym obejmują dwie gałęzie prawa – handlowego i podatkowego – już od kilku lat stanowią obszar szczególnego zainteresowania organów podatkowych. Jest tak zwłaszcza w kontekście przepisów o cenach transferowych. Zalicza się do nich przede wszystkim: wypłatę dywidendy i wniesienie dopłat czy podnoszenie/obniżanie kapitału zakładowego.
Radosław Chudy
11.07.2022
CIT Doradca podatkowy
Sprzedaż ubezpieczeń w bankach ma podlegać zmienionym zasadom. Nadzór skierował do konsultacji projekt nowelizacji Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bankowości ubezpieczeniowej. W projekcie nie ma już rekomendacji do opracowywania i przekazywania klientowi materiału informacyjnego o produkcie ubezpieczeniowym.
Regina Skibińska
11.07.2022
Ubezpieczenia
Kontakty biznesowe z firmami z tzw. listy sankcyjnej mogą drogo kosztować zarówno kontrahentów, jak i osoby fizyczne. Można za nie trafić do więzienia lub zapłacić karę w wysokości do 20 milionów złotych. Problem w tym, że przepisy są tak niejasne, że nawet bardzo duże podmioty, jak banki i ubezpieczyciele, mają problem z ich zrozumieniem, a wyjaśnienia Krajowej Administracji Skarbowej są lakoniczne.
Jolanta Ojczyk
11.07.2022
Prawo gospodarcze Ukraina

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej opodatkowane PIT

PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Finanse
Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej bez wynagrodzenia spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym u pozostającej w spółce cywilnej wspólniczki. Taką niekorzystną interpretację wydały organy skarbowe. Eksperci twierdzą, że stawia to spółkę cywilną w dużo gorszej sytuacji niż spółki osobowe. W przypadku tej drugiej – fiskus przychodu nie widzi.
Wiesława Moczydłowska
11.07.2022
PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Finanse
Sądy własności intelektualnej sprawdzają się. Wpływa do nich coraz więcej spraw, skraca się średni czas postępowania i co istotne, orzecznictwo jest coraz bardziej jednolite. Być może warto pomyśleć o kolejnych lokalizacjach, bo ich istnienie to też dowód na to, że wymiar sprawiedliwości jest coraz bardziej innowacyjny - mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
11.07.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Odejście od enumeratywnego określenia przedmiotu sporu zbiorowego, wprowadzenie wymogu wyłaniania wspólnej reprezentacji organizacji związkowych niezbędnej do wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego oraz sądowej kontroli legalności referendum strajkowego, a także określenie czasu trwania prowadzenia sporu - to główne założenia nowej ustawy o sporach zbiorowych pracy.
Grażyna J. Leśniak
11.07.2022
Prawo pracy
Nie jest stroną postępowania nabywca wierzytelności w sprawie o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w wyniku zdarzenia lub aktu ze sfery prawa publicznego. Źródłem interesu prawnego jest norma prawa powszechnie obowiązującego, a nie skutki czynności prawnej - stwierdził w uchwale siedmiorga sędziów Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.07.2022
Samorząd terytorialny Drogi Wymiar sprawiedliwości
Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Dopóki protokolarne przekazanie nie nastąpi, odpowiedzialność ta obciąża inwestora - pisze dr Martyna Sługocka, autorka Legal Alertu.
Martyna Sługocka
09.07.2022
BHP Budownictwo
Pośrednictwo w krótkoterminowym najmie lokali, realizowane za pomocą platform takich jak Airbnb może powodować obowiązek płacenia podatku u źródła - uważa rzecznik Trybunału Sprawiedliwości UE. Jednak w tej opinii zakwestionował konieczność ustanawiania przedstawiciela podatkowego. Choć sprawa dotyczy Włoch, może mieć znaczenie także dla Polski.
Paweł Rochowicz
09.07.2022
CIT Nowe technologie
Od połowy 2020 roku pojawiają się szumne zapowiedzi uchwalenia prawa wodorowego. Nie tylko ceny benzyny, ale i zobowiązania przyjęte jako tzw. kamienie milowe w Krajowym Planie Odbudowy powodują, że prace nad ustawą muszą natychmiast stać się realne, a nie medialne. Tymczasem mamy już półroczne opóźnienie we wdrażaniu kamieni milowych w tym zakresie.
Grzegorz Prigan Karol Pachnik
09.07.2022
Nowe technologie
Dzięki klauzuli alkoholowej ubezpieczenie zadziała i pokryje koszty leczenia, nawet jeśli turysta pod wpływem alkoholu zrobi sobie krzywdę. Inaczej może być wtedy, gdy ktoś wypije za dużo drinków i narozrabia. Jeszcze gorzej jest z narkotykami - tutaj ubezpieczyciele nie są już tak wyrozumiali i wyłączają ochronę.
Regina Skibińska
09.07.2022
Ubezpieczenia
Praca przy użyciu komputera – i tym samym monitora ekranowego – jest pracą obciążającą zarówno narząd wzroku, jak i całą strukturę szkieletowo-mięśniową. W konsekwencji pracownik obsługujący monitor ma prawo do co najmniej 5-minutowej przerwy, wliczonej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy, o ile nie jest stosowane przemienne łączenie pracy przy monitorze z inną pracą i pracownik obsługuje komputer przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
Lex/Lex Marek Rotkiewicz
08.07.2022
Prawo pracy BHP
W ramach uproszczonej procedury pracę w Polsce znalazło już blisko 300 tys. obywateli Ukrainy – poinformowało w piątek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Resort deklaruje, że stale rozwija narzędzia wsparcia na rynku pracy dla naszych wschodnich sąsiadów. Wspólnie z Cyfryzacją KPRM stworzony został nowy portal dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy. To Pracawpolsce.gov.pl.
Grażyna J. Leśniak
08.07.2022
Rynek Prawo pracy Ukraina
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski