Prawo.pl
Naczelna Rada Adwokacka przyjęła standardy dla adwokatów i aplikantów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Są to na razie nieobowiązkowe zalecenia, w prostej formule, pogrupowane tematami - dotyczące choćby tego, jak korzystać z różnych haseł do kont, szyfrowania danych czy z określonego oprogramowania.
Patrycja Rojek-Socha
16.01.2023
Prawnicy Nowe technologie

Małżeństwa przedsiębiorców mają problem z dokumentacją transakcji powiązanych

PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Poprawmy prawo
Literalne brzmienie przepisów ustawy o PIT i o CIT nakazuje, by małżonkowie sporządzali dokumentację cen transferowych, jeśli zawierają między sobą transakcje gospodarcze. Urzędnicy twierdzą, że to nadmierny obowiązek i zwalniają z niego małżonków. Czynią to jednak bez podstawy prawnej. Przedsiębiorcy, mimo korzystnych interpretacji, sporo ryzykują. Za brak dokumentacji grożą dotkliwe kary.
Krzysztof Koślicki
16.01.2023
PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Poprawmy prawo
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w najbliższym czasie rząd zajmie się przepisami dotyczącymi opodatkowania dodatkowych mieszkań. Zastrzegł jednak, że ten specjalny podatek nie dotyczyłby właścicieli pojedynczych "dodatkowych" lokali. - Nowe przepisy mają objąć głównie fundusze kupujące setki mieszkań, ale należy się też przyjrzeć osobom posiadającym 7-8 mieszkań – dodał.
Krzysztof Sobczak
14.01.2023
Budownictwo
Inwestor starał się o umorzenie opłaty legalizacyjnej. W tym czasie upłynął termin do jej uiszczenia, a po nieuwzględnieniu wniosku o umorzenie, organ nakazał rozbiórkę samowoli budowlanej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zwrócił jednak uwagę, że nieuwzględnienie wniosku o umorzenie opłaty legalizacyjnej wywołuje potrzebę wyznaczenia przez organ na nowo terminu do jej uiszczenia.
Dorian Lesner
14.01.2023
Administracja publiczna Budownictwo
W przypadkach zatrudniania pracowników w niedziele pracodawca musi pamiętać o obowiązku zapewnienia co najmniej jednej niedzieli wolnej od pracy w każdym okresie kolejnych czterech tygodni. Dotyczy to zarówno planowania pracy w harmonogramach, jak i ewentualnego dodatkowego zlecania pracy w tych dniach. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
14.01.2023
Prawo pracy
Ustawa antylichwiarska, która zaczęła obowiązywać w grudniu, uderzyła w firmy pożyczkowe. W ocenie podmiotów prowadzących działalność pożyczkową, obniżenie maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych do aktualnie obowiązującego poziomu, nie pokrywa kosztów ponoszonego przez te podmioty ryzyka czy kosztów operacyjnych. Okazało się to szansą dla lombardów, które sprawnie omijają rafy legislacyjne.
Regina Skibińska
14.01.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Finanse
Naturalną konsekwencją dynamicznego rozwoju rynku gier jest konieczność umownego regulowania zasad współpracy z potencjalnymi wydawcami. Warto jednak zwrócić uwagę, że gra wideo jest utworem złożonym w zakresie, którego można wyodrębnić inne niezależne utwory, które mogą być wykorzystywane na różnym etapie współpracy - pisze Michał Matysiak, radca prawny w Squire Patton Boggs Warszawa.
Michał Matysiak
14.01.2023
Prawo cywilne Nowe technologie RODO
Ustawa wiatrakowa została wyjęta z sejmowej zamrażarki. Projekt 13 stycznia skierowano do pierwszego czytania do dwóch sejmowych komisji. Znajduje się on w parlamencie od połowy lipca i nic się z nim do tej pory nie działo. Tymczasem ustawa jest bardzo potrzebna. Ma bowiem odblokować budowę farm wiatrowych w Polsce, produkujących tanią i czystą energię elektryczną.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.01.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Prawo gospodarcze
Sejm nie zgodził się w piątek na wprowadzenie zmian do uchwalonej 1 grudnia 2022 r. nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającej pracę zdalną i kontrolę trzeźwości pracowników. Posłowie nie zdecydowali się na zwiększenie z 24 do 30 liczby dni w roku kalendarzowym, w których mogłaby być wykonywana praca okazjonalna na wniosek pracownika. Nie zgodzili się też na wprowadzenie trzymiesięcznej - jak chciał Senat – vacatio legis dla przepisów m.in. o pracy zdalnej.
Grażyna J. Leśniak
13.01.2023
Prawo pracy

Torbé-Jacko: Ważne zmiany w prawie pracy w 2022 roku, kolejne przed nami

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy PPK Polski Ład
Rok 2022 w prawie pracy to rok zaskoczeń, z którym musieli sobie poradzić pracodawcy, ale z drugiej strony od momentu wybuchu pandemii do zarządzania „awaryjnymi sytuacjami” przedsiębiorstwa są gotowe bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Ten rok zapowiada się pod znakiem dużych zmian w prawie pracy. Przedsiębiorców i pracowników czeka rewolucja. Zmienią się m.in. zasady pracy zdalnej, kontroli trzeźwości pracownika czy wdrożenie tzw. dyrektywy work-life balance.
Joanna Torbé-Jacko
13.01.2023
PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy PPK Polski Ład
Posiadacze kredytów WIBOR-owych stoją jednak przed dylematem – występować przeciwko bankom o wyeliminowanie WIBOR z umowy wiedząc, że obecnie brak jest wyraźnego sygnału ze strony sądów, w jakim kierunku pójdzie orzecznictwo, czy też czekać na rozwój sytuacji i ukształtowanie się linii orzeczniczej w tym zakresie. Oczywiście decyzja nie powinna być podejmowana pod wpływem emocji.
Wojciech Ostrowski
13.01.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty
Organizatorzy turystyki mają więcej czasu na zwrot należności Turystycznemu Funduszowi Zwrotów, Ze względu na sytuację w branży ustawodawca w jednej z licznych nowelizacji ustawy przesunął termin o rok. Nie wszystkie jednak podmioty otrzymały prolongatę spłat.
Regina Skibińska
13.01.2023

Zmiana kategorii drogi to problem z opłatą za zajęcie pasa drogowego

Samorząd terytorialny Budownictwo Poprawmy prawo
W ustawie o drogach publicznych brak jest uregulowań odnoszących się do opłaty za zajęcie pasa drogowego, kiedy dochodzi do zmiany kategorii drogi. To rodzi niepewność przedsiębiorców, bo zarządcy dróg stosują w tym zakresie często odmienne zasady i różne stawki opłat. Sytuacji nie ułatwia też rozbieżne orzecznictwo sądów administracyjnych.
Robert Horbaczewski
13.01.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo Poprawmy prawo
Środowisko adwokackie chce liberalizacji przepisów o reklamie ale uważa, że pewne ograniczenia w kodeksie etyki powinny pozostać - np. zakaz reklamy porównawczej - wynika z badań przeprowadzonych w czasie prac nad propozycjami zmian. Będzie im poświęcone rozpoczynające się posiedzenie plenarne NRA. Prezes Przemysław Rosati liczy, że uda się je przyjąć jeszcze w maju, a wprowadzić w pierwszej połowie roku.
Patrycja Rojek-Socha
13.01.2023
Prawnicy Rynek
Rząd chce, by ochronie podlegał zgłaszający naruszenie prawa pod warunkiem, że dotyczy to interesu publicznego i stanowi informację o naruszeniu prawa. To istotna zmiana ograniczająca ochronę sygnalistów, którzy teraz nie będą chronieni, gdy będzie chodziło o naruszenia prawa godzące w interes przedsiębiorstwa. Nawet ci, którzy uważają, że zmiana ma charakter doprecyzowujący, mówią o niefortunnym sformułowaniu przepisu.
Grażyna J. Leśniak
13.01.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Podchodzący do egzaminu na doradcę podatkowego chcieliby mieć pewność, że będą oceniani przez fachowców. Przepisy nie określają jednak żadnych minimalnych wymagań do zasiadania w tej komisji. Problematyczna jest także zasada, że osoba, która została wybrana do pracy w komisji, może automatycznie uzyskać wpis na listę doradców podatkowych.
Krzysztof Koślicki
13.01.2023
Doradca podatkowy Poprawmy prawo
Każdy ma prawo wiedzieć, komu zostały przekazane dotyczące go dane osobowe - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale zastrzegł, że administrator danych może jednak ograniczyć się do wskazania kategorii odbiorców, jeżeli niemożliwe jest zidentyfikowanie tych odbiorców, lub jeżeli wniosek jest ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny.
Krzysztof Sobczak
13.01.2023
RODO Prawo unijne
Senat przyjął poprawki do ustawy budżetowej na 2023 r. Chce by o 6,5 mld złotych zwiększony został budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie zgłosił natomiast poprawek do noweli zwiększającej dotację budżetową dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Z kolei jeśli chodzi o ustawę o Fundacji rodzinnej zaproponował zmianę, obligującą do sprawdzenia po trzech latach działania przepisów.
Patrycja Rojek-Socha
12.01.2023
Zwiększenie dotacji na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o dodatkowe ponad 400 mln zł rocznie i podniesienie wysokości dofinansowania dla pracodawców wypłacanego z PFRON, przewiduje ustawa, którą w czwartek bez poprawek przyjął Senat. Wzrosnąć ma także dofinansowanie niepełnosprawnych, którzy zaliczani są do znacznego stopnia niepełnosprawności z 1950 zł do 2400 zł.
Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
12.01.2023
Prawo pracy BHP Niepełnosprawność
Orientacja seksualna nie może być podstawą odmowy zawarcia umowy z osobą prowadzącą działalność na własny rachunek – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I przypomniał, że dyrektywa o równym traktowaniu w zakresie zatrudnienia i pracy, obejmująca szeroki wachlarz działalności zawodowych, ustanawia ogólne ramy walki z dyskryminacją ze względu między innymi na orientację seksualną.
Grażyna J. Leśniak
12.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Prawo unijne
Z perspektywy podatkowej ustawa o fundacji rodzinnej jest korzystna dla zdecydowanej większości podatników, czyli przyszłych fundacji oraz jej beneficjentów. Niewątpliwie będzie miała ona fundamentalne znaczenie dla przetrwania wielu polskich firm rodzinnych. Aktualnie jednak brzmienie podatkowych uregulowań ustawy w niektórych wypadkach może powodować, że nie będzie to efektywne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców.
Klaudia Ostanek Marek Paszczela Michał Lejman
12.01.2023
Podatki i opłaty lokalne Prawo gospodarcze
Sąd krajowy może nakazać ujawnienie dowodów do celów postępowania o odszkodowanie w związku z domniemanym naruszeniem prawa konkurencji, nawet jeśli postępowanie to zostało zawieszone ze względu na wszczęcie przez Komisję dochodzenia w przedmiocie tego naruszenia – orzekł TSUE.
Regina Skibińska
12.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Rynek
Kancelaria odszkodowawcza pozyskiwała dane osobowe potencjalnych klientów, w tym dane o stanie zdrowia, bez podstawy prawnej, w szczególności bez uzyskania ich zgody na przetwarzanie danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na wspólników kancelarii karę administracyjną w wysokości 45 tys. zł.
Robert Horbaczewski
12.01.2023
Administracja publiczna RODO
Podróżni, których impreza turystyczna została dotknięta środkami przeciwdziałania pandemii COVID-19 mogą mieć prawo do obniżki ceny wycieczki - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I przypomniał, że dyrektywa w sprawie imprez turystycznych przewiduje odpowiedzialność niezależną od winy organizatora. 
Krzysztof Sobczak
12.01.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument
Nie wszystkie branże ze względu na charakter działalności są w stanie wprowadzić pracę zdalną lub hybrydową. Pracodawcy działający w tych sektorach muszą zatem poszukiwać atrakcyjnych benefitów pracowniczych, które mogłyby zrównoważyć tę niedogodność. Jednym z nich może być czterodniowy tydzień pracy, na który - zgodnie z danymi raportu ADP - zdecydowałby się co czwarty Polak (25,71 proc.).
Grażyna J. Leśniak
12.01.2023
Prawo pracy
Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o posiadaniu aprobaty Komisji Nadzoru Finansowego i polskim pochodzeniu serwisu - to zarzut stawiany przez Prezesa UOKiK firmie Good Solution Investments Limited, operatorowi giełdy kryptowalut Kanga Exchange. Spółce grozi kara do 10 proc. obrotu. UOKiK stwierdza, że firma z Belize chce się w ten sposób uwiarygodnić się na polskim rynku.
Krzysztof Sobczak
12.01.2023
Rynek i konsument Finanse
Obowiązujące od 1 stycznia br. zmiany dotyczące tzw. estońskiego CIT nie mają charakteru rewolucyjnego, lecz zdaniem ekspertów niewątpliwie mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania tej formy opodatkowania. Z pomocą przychodzi też interpretacja dotycząca tego, jak należy rozumieć rok podatkowy poprzedzający wybór opodatkowania tej formie.
Wiesława Moczydłowska
12.01.2023
CIT Doradca podatkowy Spółki
Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.
Wiesława Moczydłowska
12.01.2023
CIT Doradca podatkowy
Czy wybierając pracownika do zwolnienia, pracodawca ma obowiązek kierować się jego sytuacją osobistą? Zdaniem Sądu Najwyższego, wybór może być uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, gdy sytuacja osobista pracownika jest znacznie gorsza niż pozostałych osób objętych redukcją. Według prawników pogląd SN może prowadzić do skutków społecznie szkodliwych i sprzecznych z zasadą sprawiedliwości.
Grażyna J. Leśniak
12.01.2023
Prawo pracy RODO
Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma pomysł, jak ograniczyć tzw. patodeweloperkę. Zniknąć mają mikrokawalerki, a sąsiedzi nie będą już sobie zaglądać do garnków. Eksperci nie mają wątpliwości, że coś za coś. Niektóre propozycje może i poprawią komfort życia Polaków, ale przy okazji mogą spowodować dalszy wzrost cen mieszkań. Inne są czysto populistyczne - jak te dotyczące mikrokawalerek - nijak odnoszą się do rzeczywistości. 
Renata Krupa-Dąbrowska
12.01.2023
Nieruchomości