Kolejny spadek Polski w indeksie korupcji

Prawo karne Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości
Polska zajęła 41 miejsce w rankingu obrazującym percepcję korupcji przygotowanym przez Transparency International. To kolejny spadek pozycji w tym zestawieniu, bo w rankingach za 2017 i 2018 roku Polska była na 36 miejscu, a w 2016 - na 29. Jako jedną z przyczyn tego regresu autorzy analizy wskazują zmiany w sądownictwie.
Krzysztof Sobczak
23.01.2020
Prawo karne Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości
Gdy strony umowy o roboty budowlane ustnie uzgodniły zakres prac, bez odnoszenia się do szczegółowych wyliczeń za materiały i robociznę, ustalone wynagrodzenie nie jest z reguły wynagrodzeniem ryczałtowym. W razie wątpliwości, wykonawcy należy się wówczas wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym jego nakładom
Marek Sondej
23.01.2020

Kary dla dwóch firm za zmowę przetargową przy remontach dróg

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Budownictwo Małe i średnie firmy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał dwie firmy budujące drogi za zawarcie zmowy przetargowej polegającej na mechanizmie rozstawiania i wycofywania ofert. Jeden przedsiębiorca zapłaci 356,7 tys zł a drugi prawie 51,3 tys zł. Jak podkreśla Urząd, w niedozwolony sposób wpływali oni na wynik zamówień publicznych na remonty dróg.
Krzysztof Sobczak
23.01.2020
Zamówienia publiczne Administracja publiczna Budownictwo Małe i średnie firmy
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oddaliła skargę kasacyjną PGNiG S.A. w sprawie dotyczącej kary pieniężnej w wysokości 10 mln 442 tys. zł nałożonej na tę spółkę w 2015 roku za niewykonanie decyzji z 2013 roku zobowiązującej ją do wprowadzenia modyfikacji do kontraktów gazowych korzystnych dla odbiorców.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.01.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Klienci Polkomtela, którzy mieli wykupiony dostęp do internetu, musieli dodatkowo płacić za oglądanie treści multimedialnych czy słuchanie radia on-line. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał to za naruszenie praw konsumentów i wymierzył firmie karę w wysokości ponad 50 mln zł.
Krzysztof Sobczak
23.01.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Najbardziej niepokoi przymus rezygnacji z inwestycji gminnych. Nie wiemy, czy będziemy w stanie w całości wypłacić świadczenia wychowawcze, rodzinne i inne świadczenia stałe należne mieszkańcom - mówi Adam Snarski, burmistrz Leska po upadku banku w Sanoku. Władze wielu poszkodowanych samorządów mają problemy z płynnością finansową.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.01.2020
Finanse samorządów

Inspekcja nie może ścigać pracodawców nakłaniających do rezygnacji z PPK

Domowe finanse Prawo pracy Małe i średnie firmy PPK
Państwowa Inspekcja Pracy nie może ścigać pracodawców albo osób przez nich upoważnionych, którzy namawiają swoich pracowników lub już uczestników PPK, do rezygnacji z oszczędzania w tym programie. Ustawodawca zapomniał bowiem wpisać tego wykroczenia do zadań inspekcji. W efekcie jedyne co może robić PIP, to kierować pracowników składających zawiadomienia na najbliższy posterunek policji.
Grażyna J. Leśniak
23.01.2020
Domowe finanse Prawo pracy Małe i średnie firmy PPK

Rynek zamówień publicznych dronów wart jest 105 mln zł

Zamówienia publiczne Nowe technologie RODO
Prawie jedna trzecia ogłoszeń dotyczących dronów w Dzienniku Unii Europejskiej należy do polskich zamawiających. Za nami są Czechy i Francja. Polska przoduje też w liczbie tzw. praw jazdy na drona. Wkrótce jednak osoby, które mają do czynienia z bezzałogowcami, muszą przygotować się na zmiany w prawie.
Jolanta Ojczyk
23.01.2020
Zamówienia publiczne Nowe technologie RODO
Ministerialna biała lista podatników VAT, na której trzeba sprawdzać numery kont bankowych firm, zawiera informacje tylko o rachunkach zgłoszonych jako firmowe. Jeśli przedsiębiorca korzysta ze zwykłego rachunku, jego numeru nie da się zweryfikować. Kwestia ta po pierwsze – utrudnia pracę księgowym, po drugie – znacząco wydłuża termin aktualizacji danych przez skarbówkę.
Krzysztof Koślicki
23.01.2020
VAT Małe i średnie firmy

Po upadłości członkowie SKOK nie muszą pokrywać strat bilansowych

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Finanse
Brak jest podstaw prawnych do pokrywania przez członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jej strat bilansowych już po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej - orzekł Sąd Najwyższy. Można przypuszczać, że z uwagi na siłę autorytetu SN sądy nie będą przyjmować interpretacji odmiennej, a niekorzystnej dla członków SKOK - pisze Katarzyna Bereda-Łąbędź
Katarzyna Bereda-Łąbędź
23.01.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Finanse
Sądy coraz częściej pytają Rzecznika Finansowego o opinię w sporach związanych z rynkiem bankowo-kapitałowym. W 2019 roku wpłynęło 84 takich wniosków, podczas gdy w 2016 tylko 8. Większość z nich dotyczy sporów związanych z kredytami „frankowymi”.
Jolanta Ojczyk
22.01.2020
Kredyty frankowe
Postępowania koncesyjne dotyczące poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin stałych, wszczęte przed 31 grudnia 2014 r. i dotąd niezakończone, będą toczyć się na zasadach sprzed nowelizacji prawa geologicznego i górniczego z 2014 roku. Tak przewiduje poselski projekt w tej sprawie nad którym pracuje Sejm.
Jolanta Ojczyk
22.01.2020
Środowisko
Struktura organizacyjna nadzoru budowlanego, a także zasoby kadrowe są nieadekwatne do potrzeb wynikających z obowiązków nałożonych na inspektoraty w prawie budowlanym. Przez to prowadzone kontrole są nieefektywne. Czy potrzebne są zmiany w zasadach funkcjonowania inspekcji - zastanawiali się posłowie? Niekoniecznie, bardziej potrzebne są większe pieniądze.
Jolanta Ojczyk
22.01.2020
Budownictwo

SA: Zbadać umowę, a nie ugodę frankową

Prawo cywilne Rynek i konsument
Sąd okręgowy poniechał oceny umowy kredytowej indeksowanej we frankach szwajcarskich zawartej między stronami. Orzekał na podstawie ugody, która nie jest źródłem zobowiązania. To był błąd, który teraz trzeba naprawić i rozpoznać sprawę od początku - stwierdził we wtorek warszawski Sąd Apelacyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.01.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument

Wiceminister rozwoju: Rusza reforma planowania przestrzennego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Planujemy, że do połowy roku przedstawimy główne założenia prac nad projektem ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - mówi w wywiadzie dla Prawo.pl Robert Krzysztof Nowicki, wiceminister rozwoju. I zapowiada, że główne cele prac to zintegrowanie planowania w skali strategii rozwoju kraju, województw, powiatów i gminy.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.01.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Klient, który nie wyraził zgody na zawarcie z bankiem umowy online kredytu gotówkowego nie może być taką umową związany. Może jednak odpowiadać za udostępnienie loginów do konta bankowego osobie nieuprawnionej - orzekł Sąd Okręgowy w Świdnicy, który rozpatrywał sprawę córki dysponującej dostępem do rachunku matki.
Marek Sondej
22.01.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse
Organy podatkowe coraz częściej blokują zaliczenie niektórych wydatków do kosztów lub uniemożliwiają odliczenie VAT. Firma rozliczająca podatek u źródła nie może skorzystać z uproszczeń, jeśli nie udowodni istnienia tzw. substancji biznesowej. Zdaniem ekspertów, działania fiskusa utrudniają prowadzenie firm i zmuszają do płacenia wyższych podatków.
Krzysztof Koślicki
22.01.2020
Ordynacja CIT VAT Spółki Małe i średnie firmy
Prawo do ustalenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływ środków finansowych, informacji o rachunkach bankowych, możliwość zlecenia kontrolowanego zakupu czy usunięcia domeny, a przede wszystkim przeprowadzenia przeszukania w przypadku podejrzenia naruszenia praw konsumentów. Takie nowe uprawnienia ma zyskać prezes UOKiK.
Jolanta Ojczyk
22.01.2020
Rynek i konsument
W tym roku, obok standardowego corocznego sprawozdania z działalności za rok ubiegły, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wezwał przedsiębiorców z branży ciepłowniczej do przedstawienia informacji na temat aktualnego poziomu emisji i prowadzonych inwestycji.
Jolanta Ojczyk
21.01.2020
Środowisko Spółki

Upadł bank w Sanoku - miliony samorządów nie do odzyskania

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Prawo nie pozwala obecnie na refundację strat samorządów przy niewypłacalności banku, w którym miały rachunki i oszczędności. Podkarpackie samorządy, które straciły miliony po przymusowej restrukturyzacji banku w Sanoku, proszą wojewodę, ministra finansów i premiera o pomoc.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.01.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Bedą nowe przepisy reformujące zasady funkcjonowania przewoźników drogowych w UE. Komisja transportu Parlamentu Europejskiego poparła te propozycje we wtorkowych głosowaniach. Regulacje te budzą kontrowersje. Sprzeciwia się im część krajów, w tym Polska.
Grażyna J. Leśniak
21.01.2020
Małe i średnie firmy Finanse Prawo unijne
Instytucje państwowe, a w szczególności Komisja Nadzoru Finansowego, nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBacku oraz podmiotów oferujących i dystrybuujących jej papiery wartościowe. Ich działania były nieadekwatne do skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne - tak uważa Najwyższa Izba Kontroli.
Jolanta Ojczyk
21.01.2020
Finanse

Kolejna zmowa przetargowa wykryta przez UOKiK

Zamówienia publiczne Budownictwo Ochrona konkurencji
Dwaj przedsiębiorcy mogli ustalać swoje oferty w przetargach na usługi remontowo-budowlane w Warszawie i Lublinie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko dwóm przedsiębiorcom z województwa mazowieckiego: Bioforma z Grabianowa i PHU Magnum z Siedlec.
Jolanta Ojczyk
21.01.2020
Zamówienia publiczne Budownictwo Ochrona konkurencji
Jeżeli uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie określonych prac nie zyskała poparcia większości, to oznacza, że w ogóle nie została przyjęta. Jako uchwała nieistniejąca w obrocie nie może być zatem zaskarżona orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Marek Sondej
21.01.2020
Budownictwo
Od stycznia 2020 roku faktury można wystawiać tylko do paragonów z NIP. Przepisy są jednak nieprecyzyjne. Wątpliwości dotyczą m.in. przypadków sprzedaży do 450 złotych. Część sprzedawców uważa, że taki paragon stanowi fakturę uproszczoną i odmawia wystawienia do niego zwykłej faktury.
Krzysztof Koślicki
21.01.2020
VAT
Coraz więcej miast decyduje się na porządkowanie na ich terenie reklam, które zasłaniają zabytki, wpływają negatywnie na mieszkańców i turystów, a także stwarzają zagrożenie na drogach. Procedury prac nad uchwałami krajobrazowymi trwają lata, najtrudniejsze jest pogodzenie oczekiwań mieszkańców i przedsiębiorców co do ładu przestrzennego.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.01.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Sąd Okręgowy w Gdańsku skierował pięć pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej kredytu frankowego. W tej sytuacji także inni sędziowie mogą zawieszać sprawy do czasu ich rozpatrzenia. To może wydłużyć procesy o co najmniej kolejne półtora roku.
Jolanta Ojczyk
20.01.2020
Kredyty frankowe
W Polsce i w większości państw UE jest dość wysoki poziom wdrożenia regulacji nowej regulacji o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - mówi Wojciech Kapica. Ale już czekają nas nowe obowiązki wynikające z kolejnej dyrektywy, która wymaga m.in. wymienia 22 konkretne przestępstwa źródłowe dotyczące prania pieniędzy, które powinny być kryminalizowane.
Krzysztof Sobczak
20.01.2020
Prawo karne Rachunkowość Prokuratura Finanse
Istniejący o kwietnia ubiegłego roku Rzecznik Praw Pasażera nie wykonuje w pełni swoich zadań, ponieważ nie otrzymał odpowiedniego zespołu ani funduszy na działalność. Do rzecznika wpłynęło już kilka tysięcy spraw, ale on niewiele z nich rozpatruje, ponieważ instytucja ma na razie tylko dwuosobową obsadę.
Krzysztof Sobczak
19.01.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Zgodnie z unijnymi trendami, państwa członkowskie będą zobligowane do opracowania przepisów zapewniających kompleksową ochrony osobom zgłaszającym nieprawidłowości i nadużycia. Przedsiębiorcy będą musieli je wdrożyć. Mogą się wzorować na rozwiązaniu wybranym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - piszą Julia Ziemska i Konrad Orlik z Kancelarii Zięba & Partners.
Konrad Orlik Julia Ziemska
18.01.2020
Compliance