Przetwarzanie wizerunku budzi wiele wątpliwości nie tylko na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, ale także na gruncie prawa autorskiego oraz przepisów odnoszących się do ochrony dóbr osobistych. O czym powinien zatem pamiętać administrator przetwarzający czyjś wizerunek? Na jaką ochronę może liczyć osoba, której wizerunek jest przetwarzany? - analizuje Katarzyna Wojciechowska
Katarzyna Wojciechowska
18.01.2020
Prawo cywilne RODO

Zakupy podwyższonego ryzyka w portalach społecznościowych

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Coraz popularniejsze stają się internetowe strony na portalach społecznościowych, na których użytkownicy sprzedają używane ubrania, obuwie czy biżuterię. Część z rzeczy pochodzi z limitowanych edycji, więc w grę wchodzi zapłata niemałych sum. Gdy rzecz okazuje się być niezgodna z opisem, kupujący może dochodzić swoich praw, ale nie jest to proste.
Aleksandra Partyk
18.01.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Chodzi o nowelę o PIT i CIT przewidującą zwolnienie z podatku dotacji na zakup samochodów elektrycznych. Za przyjęciem jej bez poprawek było 99 senatorów, nikt nie był przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Patrycja Rojek-Socha
17.01.2020
Środowisko
Firmy mają prawo prowadzić papierową ewidencję odpadów zamiast elektronicznej do końca czerwca. Papier będzie też dozwolony na wypadek awarii rejestru BDO. Ponadto za sprawą Senatu wydłuża terminy sprawozdawczości za 2019 rok. Te poprawki do noweli ustawy o odpadach musi jeszcze zaakceptować Sejm.
Jolanta Ojczyk
17.01.2020
Środowisko
Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował w piątek, że ze względu na złą sytuację kapitałową rozpoczął przymusową restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. Fundusz przejął nad nim kontrolę oraz wyznaczył administratora.
Jolanta Ojczyk
17.01.2020
Finanse
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza zasady ustalania wynagrodzenia przez kancelarie, które pomagają w dochodzeniu roszczeń z umów o tzw. polisolokaty, kredyty hipoteczne oraz obligacje korporacyjne GetBack. W toku są trzy postępowania, są też już pierwsze decyzje. Urząd radzi też frankowiczom, na co zwracać uwagę w umowach.
Jolanta Ojczyk
17.01.2020
Rynek i konsument

SA: Świadczenie przedemerytalne nie po wyrejestrowaniu działalności

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Ogłoszenie upadłości prowadzonej działalności stanowi jedną z niezbędnych przesłanek do nabycia świadczenia przedemerytalnego. Natomiast niewystarczające do spełnienia tego warunku jest samo zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej i wyrejestrowanie jej z ewidencji.
Dorian Lesner
17.01.2020
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Uproszczonego postępowania legislacyjnego nie będzie można wszcząć tylko wobec budynków z nakazem rozbiórki. To jedna z ważniejszych poprawek zgłoszonych przez PiS do projektu nowelizacji prawa budowlanego, która może zostać uchwalona przez Sejm już w przyszłym tygodniu.
Jolanta Ojczyk
17.01.2020
Budownictwo

Przez brak numeru rachunku na białej liście firmy wstrzymują płatności

VAT Doradca podatkowy Spółki Małe i średnie firmy
Przedsiębiorcy nie dostają zapłaty za faktury, ponieważ tzw. biała lista podatników – mimo zgłoszenia i aktualizacji danych - nie wskazuje numerów ich rachunków bankowych. Ich kontrahenci z obawy na sankcje w kosztach podatkowych blokują płatności. Aktualizowanie baz danych skarbówki trwa zbyt długo – ostatnio nawet 2-3 tygodnie.
Krzysztof Koślicki
17.01.2020
VAT Doradca podatkowy Spółki Małe i średnie firmy

Hałas, a nie odległość, powinien decydować o lokalizacji wiatraka

Samorząd terytorialny Środowisko Prawo gospodarcze
Obecne sztywne kryterium odległości farm wiatrowych od budynków, tak zwana 10H, blokuje inwestycje w wiatraki oraz planowanie przestrzenne w gminach. Branża oczekuje na jej usunięcie i wprowadzenie badania oddziaływania akustycznego wiatraków. Tymczasem resort rozwoju właśnie zapowiedział projekt nowelizacji ustawy jeszcze w tej połowie roku.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.01.2020
Samorząd terytorialny Środowisko Prawo gospodarcze
Do 100 tysięcy złotych kary, będzie mógł dostać przedsiębiorca, który przekazuje nieprawdziwe informacje w oświadczeniu o zgodnym z prawem wprowadzeniu towarów do obrotu. Tak wynika z projektu ustawy autorstwa Ministerstwa Rozwoju. Ponadto powstanie Punkt Kontaktowy do spraw produktów, który ułatwi firmom pozyskiwanie informacji o przepisach w innych krajach.
Jolanta Ojczyk
16.01.2020
Prawo gospodarcze
Prawie 423 tys. cudzoziemców miało na początku 2020 roku ważne zezwolenia na pobyt w Polsce - poinformował w czwartek Urzad do Spraw Cudzoziemców. To o ponad 50 tys. osób więcej niż rok wcześniej. Największy wzrost liczby cudzoziemców w Polsce zanotowano w grupie obywateli Ukrainy. Coraz liczniej osiedlają się w Polsce również Białorusini i Gruzini.
Krzysztof Sobczak
16.01.2020
Administracja publiczna Rynek
Ministerstwo Aktywów Państwowych skierowało do konsultacji projekt ustawy o wytwarzaniu energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Uwagi można zgłaszać w ciągu 30 dni. Projekt przewiduje prawo do pokrycia tzw. ujemnego salda. Do 2022 roku będzie ono przyzwane decyzją prezesa URE, a potem w drodze aukcji.
Jolanta Ojczyk
16.01.2020
Środowisko
Prezes UOKiK orzeka o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów, a idąc do sądu cywilnego po odszkodowanie wskazujemy naruszenie indywidualnego interesu. Decyzja prezesa UOKiK może więc pomóc w procesie dowodzenia, że do naruszenia doszło, ale i tak trzeba wykazać, że ponieśliśmy z tego tytułu szkodę - mówi Bernadeta Kasztelan-Świetlik
Jolanta Ojczyk
16.01.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Projekt nowelizacji przewiduje wyodrębnienie dwóch nowych działów: aktywa państwowe i klimat, i zakłada szereg kompetencji dla ich szefów a także m.in. zwiększenie rady nadzorczej Poczty Polskiej. Przygotowany został przez posłów PiS.
Patrycja Rojek-Socha
15.01.2020
Administracja publiczna
W środę na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji prawa budowlanego. Projekt został skierowany do pracy w podkomisji, która zaczęła pracować nad nim już wieczorem. Sprawozdanie ma być gotowe do poniedziałku.
Jolanta Ojczyk
15.01.2020
Budownictwo
Tomasz Chróstny, obecny wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wygrał konkurs na prezesa tego urzędu. Zastąpi Marka Niechciała, który 1 lutego obejmie funkcję członka zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Jolanta Ojczyk
15.01.2020
Spotkanie dotyczące projektu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju z udziałem przedstawicieli samorządów, architektów, urbanistów i inżynierów – poinformował wiceminister Robert Krzysztof Nowicki.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.01.2020
Samorząd terytorialny Budownictwo
Polskie regiony z największą alokacją środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - napisał na Twitterze Michał Kurtyka, minister klimatu. W sumie na działania służące osiągnięciu neutralności klimatycznej dostaniemy 27 ze 104 miliardów euro. To najwięcej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Jolanta Ojczyk
15.01.2020
Środowisko
To najwyższa kara w historii UOKiK za naruszenie praw konsumentów. Sankcja została nałożona na Volkswagen Group Polska za wprowadzenie w błąd co do poziomu emisji spalin i kierowanie wytycznych skutkujących odrzuceniem reklamacji.
Agnieszka Matłacz
15.01.2020
Prawo gospodarcze
Instalacja telekomunikacyjna w nowobudowanych blokach i budynkach użyteczności publicznej ma stanowić część składową nieruchomości. To oznacza, że jej położenie będzie finansował inwestor, a serwisowanie – właściciel budynku, np. wspólnota mieszkaniowa. Nie będzie już bowiem należeć do firmy telekomunikacyjnej, która ją wykonała.
Jolanta Ojczyk
15.01.2020
Budownictwo
Podczas posiedzenia senackiej Komisji Środowiska zgłoszono ważne poprawki do ustawy o odpadach wprowadzającej zmiany w ewidencjonowaniu. Zaproponowano przesunięcie z 15 marca na 30 czerwca 2020 roku terminu składania sprawozdań za rok 2019. Ma być też wprowadzana możliwość automatycznego przesyłania do BDO sprawozdań wygenerowanych w systemach firmowych.
Katarzyna Kubicka-Żach Jolanta Ojczyk
14.01.2020
Środowisko
Komisja Europejska przyjęła we wtorek propozycję w sprawie mechanizmu wspierania regionów, w których realizacja ambitnej polityki klimatycznej, w tym dążenie do neutralności węglowej, będzie powodowała największe koszty społeczne.
Jolanta Ojczyk
14.01.2020
Środowisko
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec Banku Millennium nakładającą ponad 20 mln zł kary za wprowadzanie w błąd frankowiczów - poinformował UOKiK. Chodzi o skutki wpisu do rejestru klauzul niedozwolonych i zniechęcanie do dochodzenia roszczeń.
Jolanta Ojczyk
14.01.2020
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Krajowy rynek kolejowy ma się otworzyć na przewoźników z innych państw Unii Europejskiej. Może to nastąpić o za sprawą przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, która z drugiej strony ma wzmacniać niezależność PKP.
Jolanta Ojczyk
14.01.2020
Prawo gospodarcze
Od 1 stycznia spółki akcyjne muszą mieć strony internetowe i je aktualizować. Niezamieszczenie informacji o planowanym walnym zgromadzeniu może stanowić podstawę do zaskarżenia uchwał. Za podanie nieprawdziwych informacji grozi do 5 tys. zł grzywny.
Jolanta Ojczyk
14.01.2020
Spółki
Ministerstwo Klimatu zapewnia, że baza Danych o Odpadach działa prawidłowo, że już wygenerowano 150 tys. kart przekazania odpadów . Lektura forów dla firm z branży skłania jednak do innych wniosków. Firmy, często jednoosobowe, mają problem z BDO, a dokładnie z precyzyjnym wypełnieniem dokumentów i przekazaniem odpadów dalej.
Jolanta Ojczyk
14.01.2020
Środowisko
Odpowiedzialność za usuwanie odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku wypadków drogowych na drogach gminnych spoczywa na sprawcy wypadku - odpowiada na pytanie czytelnika ekspert. Służby, takie jak straż pożarna, są zobowiązane do związania lub neutralizacji substancji niebezpiecznych powstałych w miejscu wypadku, ale już nie ich usunięcia.
Jonasz Suchy
13.01.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Wdrażanie usług on-line nie oznacza likwidacji urzędów skarbowych - poinformował wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Tomasz Słaboszowski. Jednocześnie zapowiedział "odmiejscowienie" urzędów skarbowych, by podatnik mógł korzystać z ich usług w dowolnej lokalizacji.
Krzysztof Sobczak
13.01.2020
CIT PIT VAT Małe i średnie firmy
Postępowanie dotyczące manipulowania wskaźnikami emisji spalin w samochodach koncernu Volkswagen jest na końcowym etapie - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji o Konsumentów. Zakończono analizę materiału dowodowego, o czym poinformowano pełnomocnika spółki. Następnym krokiem będzie wydanie decyzji.
Krzysztof Sobczak
13.01.2020
Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze