UOKiK: Uwaga na wynajem telefonów

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze
Trzeba uważać na firmy, które oferują najem zamiast sprzedaży sprzętu elektronicznego - ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który otrzymuje skargi na sklepy, które w niedostatecznie czytelny sposób informują o charakterze zawieranej z konsumentem umowy - czy jest to sprzedaż, czy najem sprzętu elektronicznego.
Krzysztof Sobczak
04.02.2020
Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze
W 2019 roku do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej wpłynęło 175 nowych spraw, w 100 arbitrzy wydali decyzje kończące postępowanie. Najczęściej arbitrzy rozstrzygali spory z zakresu najmu. Niemal 72 proc. spraw to spory o wartości od 10 tys. zł do 1 mln zł.
Jolanta Ojczyk
04.02.2020
Prawo cywilne Spółki
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców chce, by 45 tys. firm zostało zwolnionych z obowiązku składania sprawozdania o korzystaniu ze środowiska, czyli wysokości emisji substancji i gazów cieplarnianych do powietrza, a także ilości składowanych odpadów. Argumentuje, że skoro nie muszą wnosić opłat, to nie powinny być obciążone biurokratycznym obowiązkiem.
Jolanta Ojczyk
04.02.2020
Środowisko
Projekt ustawy o rekompensatach za tegoroczne podwyżki cen prądu jest gotowy - poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jak wyjaśnił, przewidziano w nim pełną rekompensatę 12-proc. podwyżek rachunków za prąd do domów. - Intencja jest taka, by rzeczywiście 100 procent nadpłaty w stosunku do zeszłego roku zrekompensować - zapowiedział.
Krzysztof Sobczak
04.02.2020
Pomoc społeczna Prawo gospodarcze
Idea Bank co do zasady ma wypłacić rekompensaty obligatariuszom, ale tylko w wysokości 20 proc. zainwestowanych środków i tylko po uprawomocnieniu się decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To oznacza, że wciąż nie warto rezygnować z walki o utracone środki przed sądem.
Jolanta Ojczyk
04.02.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Co do zasady informacje objęte tajemnicą skarbową są ze swej istoty niejawne dla podmiotów innych niż organy podatkowe – pisze Przemysław Hinc, doradca podatkowy ze spółki PJH Doradztwo Gospodarcze, odnosząc się do rządowego projektu zmian w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.
Przemysław Hinc
04.02.2020
PIT Prawo pracy Małe i średnie firmy
Zamykanie urzędów skarbowych o godz. 15, częste błędy w działaniu systemów do przesyłania e-deklaracji i jednolitych plików kontrolnych utrudniają podatnikom kontaktowanie się z organami podatkowymi. Dodatkowe problemy rodzi fakt, że za opóźnienia czy niedotrzymanie terminów rozliczenia to podatnicy, a nie urzędnicy, ponoszą konsekwencje.
Krzysztof Koślicki
04.02.2020
Ordynacja Doradca podatkowy
Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją do zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego będzie trzeba dołączyć oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego. To oznacza, że ta nowa część projektu budowlanego musi być gotowa przed rozpoczęciem inwestycji, ale nie trafi do urzędu. Zdaniem inżynierów to utrudni bezpieczne prowadzenie inwestycji.
Jolanta Ojczyk
04.02.2020
Budownictwo

Największy dług wobec ZUS to 54 mln zł. Największa nadpłata – 30 mln zł

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
1,3 mln przedsiębiorców ma dług wobec ZUS, z czego 550 tys. nadal prowadzi firmy. Najwyższe zadłużenie to 54 mln zł, nie licząc odsetek. Firmy zalegają łącznie na 32 mld zł. Z kolei 1,3 mln aktywnych płatników ma nadpłatę. To głównie duże przedsiębiorstwa. W sumie kwota nadpłat wynosi 5,5 mld zł, z czego aktywni płatnicy mają 4,9 mld zł nadpłaconych składek.
Grażyna J. Leśniak
04.02.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Ministrowie Finansów Polski i Francji - Tadeusz Kościński i Bruno Le Mair - podpisali wspólny list do Komisji Europejskiej w tej sprawie. Zwracają uwagę na potrzebę wzmocnienia unijnej współpracy i zwalczania oszustw dotyczących podatków.
Patrycja Rojek-Socha
03.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Idea Bank stosował misselling, czyli oferował konsumentom obligacje GetBack w sposób niedostosowany do ich potrzeb – stwierdził prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny. I w ogłoszonej w poniedziałek decyzji nakazał wypłacić poszkodowanym rekompensaty. Według banku, szacowana wartość rekompensat może wynieść 42 mln zł.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
03.02.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zaproponował korzystne dla drobnych przedsiębiorców zmiany w przepisach dotyczących VAT. Postuluje on zastosowanie preferencyjnej stawki Tax Free dla wszystkich, niezależnie od wielkości obrotów. Ministerstwo Finansów obiecuje zmianę przepisów.
Krzysztof Koślicki
03.02.2020
VAT
W sobotę Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Do 31 grudnia 2020 roku będzie trwał okres przejściowy. W tym czasie warunki handlu UE z Wielką Brytanią nie zmienią się. Skutki podatkowe transakcji zawieranych później będą teraz przedmiotem szczegółowych negocjacji. Nowe zasady najpewniej zaczną obowiązywać w styczniu przyszłego roku.
Krzysztof Koślicki
03.02.2020
VAT Akcyza
Gdybyśmy patrzyli na samą tezę uchwały SN dotyczącą problemu prawomocności materialnej wyroku, to moglibyśmy sądzić, że według Sądu Najwyższego wiążąca jest tylko sentencja. Jeśli jednak wczytamy się w uzasadnienie, to dochodzimy do odmiennego wniosku – mówi Mateusz Kotowicz, adwokat w Rö.
Jolanta Ojczyk
03.02.2020
Prawo cywilne

Brexit: kolejne 11 miesięcy niepewności

Spółki Małe i średnie firmy
W piątek 31 stycznia o godzinie 24 czasu polskiego i o godzinie 23 czasu londyńskiego Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Od tego momentu rozpoczął się 11- miesięczny okres przejściowy, kiedy toczyć się będą negocjacje w sprawie przyszłych relacji handlowych między Zjednoczonym Królestwem a UE.
Jolanta Ojczyk
03.02.2020
Spółki Małe i średnie firmy

Pieniądze samorządów w bankach słabo chronione, potrzebne pilne zmiany

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Cena nie może być jedynym kryterium przy przetargu na wybór banku obsługującego samorząd. Po upadku banku w Sanoku eksperci i poszkodowane jednostki domagają się regulacji rozszerzających ochronę depozytów samorządowych. Prawo nie przewiduje zabezpieczeń, gdy upadnie bank, a samorządy tracą miliony. To dysproporcja w zakresie ochrony środków publicznych.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.02.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Jest różnica zdań pomiędzy ministerstwem klimatu i samorządowcami w zakresie magazynowania odpadów. Przedstawiciele samorządów podkreślają, że konieczna jest zmiana całego systemu gospodarki odpadami, a nie rozwiązania częściowe. I negatywnie odnoszą się do projektu rozporządzenia w tej sprawie.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.02.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Jeśli akcjonariusz nie dokona wpłat na obejmowane przez niego akcje, spółka zobowiązana jest wezwać go do spełniania świadczenia w dodatkowym terminie. Gdy tego nie zrobi, spółka może pozbawić go praw udziałowych bez dalszego wezwania. Wymaga to jednak podjęciach uchwały zarządu - pisze Wojciech Ostrowski, radca prawny w Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna.
Wojciech Ostrowski
01.02.2020
Spółki
Praca w kancelarii - ale na zasadzie pracownika, a nie właściciela czy współwłaściciela, a także w prywatnym przedsiębiorstwie czy organie administracji publicznej. Preferowanie umów o pracę i zarobki od 5,5 do 15 tys. złotych - to obraz ścieżki kariery radcy prawnego wyłaniający się z niedawnego badania przeprowadzonego przez warszawską izbę.
Patrycja Rojek-Socha
01.02.2020
Prawnicy

Mniej kontroli podatkowych w 2019 roku

Ordynacja CIT PIT VAT Małe i średnie firmy
Krajowa Administracja Skarbowa w ubiegłym roku rzadziej kontrolowała podatników - wynika z danych przedstawionych w piątek przez tę instytucję. Liczba kontroli celno-skarbowych zmniejszyła się o 14,5 proc., a kontroli podatkowych o 11,6 proc. w porównaniu do 2018 r.
Krzysztof Sobczak
31.01.2020
Ordynacja CIT PIT VAT Małe i średnie firmy

WSA: Ocena wypadku przy pracy nie należy do pracodawcy

Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy
Obowiązkiem pracodawcy jest każdorazowe, niezależne od skali zaistniałego zdarzenia, powołanie zespołu powypadkowego. Jego zadaniem jest ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia oraz dokonanie oceny czy można je uznać za wypadek przy pracy. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Dorian Lesner
31.01.2020
Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy
Od piątku 31 stycznia obowiązuje nowelizacja ustawy o odpadach dotycząca ich ewidencjonowania i bazy BDO. Dzięki niej terminy składania sprawozdań za 2019 rok zostały wydłużone do połowy 2020 roku. Firmy mają też prawo prowadzenia papierowej ewidencji do końca czerwca. Papier będzie też dozwolony na wypadek awarii rejestru BDO.
Jolanta Ojczyk
31.01.2020
Środowisko
Jeśli w wyrokach sądów zawodowych brakuje opisu czynu popełnionego przez weterynarza to nie można ukarać takiej osoby - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. Dodał, że wpis na facebooku obwinionej opisujący odebranie właścicielowi zwierzęcia nie musiał naruszać dobrych obyczajów. Dlatego orzekł o uniewinnieniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.01.2020
Prawo karne Prawo gospodarcze

Po zmianie przepisów o rejestracji wciąż kolejki w wydziałach komunikacji

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Wydziały komunikacji w starostwach i urzędach miast są zasypywane dużą liczbą zgłoszeń nabycia i zbycia pojazdów. Przykładowo w jednym z powiatów to około 40 tysięcy nowych spraw. Konieczne jest więc zatrudnienie nowych pracowników. Związek Powiatów Polskich przygotował projekt rozwiązań prawnych i proponuje wprowadzenie opłat za zgłoszenia.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.01.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Rynek pracy w Polsce coraz mniej elastyczny

Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse
W rankingu elastyczności zatrudnienia Polska zajmuje dopiero 27. miejsce na 41 państw UE i OECD. Ten spadek od 2015 roku o 10 pozycji jest efektem głównie usztywnienia maksymalnych długości umów o pracę na czas określony. Wyżej od nas znalazła się m.in. Wielka Brytania, Czechy i Bułgaria. Czołówka od 2016 r. pozostała niezmienna. Należą do niej USA, Japonia i Nowa Zelandia.
Grażyna J. Leśniak
31.01.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse

Złe prawo ogranicza rozwój polskiego e-biznesu

Nowe technologie Prawo gospodarcze
Brak skutecznych kontroli celnych przesyłek z Azji, kary za telefony telemarketerów do firm, konieczność uzyskania zgody na profilowanie np. do celów reklamy, badania rynku, zrównanie przedsiębiorców w prawach z konsumentami – to najważniejsze bariery prawne, które utrudniają rozwój e-biznesu w Polsce.
Jolanta Ojczyk
31.01.2020
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Zakaz łączenia pracy przez lekarzy w placówkach publicznych, szczególnie w szpitalach, z pracą w praktyce prywatnej mógłby – z różnych powodów – dać impuls do podjęcia rzeczywistych działań naprawczych publicznej ochrony zdrowia. Bez tego zakazu nacisk na reformę jest mniejszy, bo i lekarze jakoś sobie radzą – uważa dr Krzysztof Bukiel
Józef Kielar
31.01.2020
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
W piątek, 31 stycznia, formalnie kończy się pierwszy miesiąc działania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. W praktyce nowa organizacja cały czas jest na etapie tworzenia i szuka pracowników. Biegli rewidenci obawiają się jednak zmian. Przewidują też, że działania kontrolerów spowodują wzrost cen usług audytorskich i wyeliminują z rynku małe firmy.
Krzysztof Koślicki
31.01.2020
Rachunkowość Finanse
28 stycznia jest obchodzony w państwach UE jako Dzień Ochrony Danych Osobowych. Polski UODO w tym dniu otworzył swoje drzwi dla osób zainteresowanych. Urzędnicy udzielali porad prawnych, a na warszawskiej politechnice eksperci dyskutowali nad praktyką wykonywania funkcji inspektora ochrony danych.
Grażyna J. Leśniak
30.01.2020
Prawo pracy RODO
Państwa członkowskie w Radzie UE przyjęły w czwartek decyzję o zawarciu umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. To ostatni formalny krok tej procedury, bo dzień wcześniej Parlament Europejski poparł tę umowę, która sprawia, że brexit nastąpi w uporządkowany sposób. Równocześnie zacznie się 11-miesięczny okres przejściowy.
Krzysztof Sobczak
30.01.2020
Prawo unijne