Radni klubu PiS chcą, by posiadacze Karty Dużej Rodziny w Białymstoku płacili o połowę mniej za...
PAP
10.11.2016
Środowisko
Koncern motoryzacyjny Toyota rozważa wejście na rynek samochodów elektrycznych i rozpoczęcie...
PAP
10.11.2016
Nowe technologie
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Czy PINB może wezwać projektanta do sprawowania...
Witold Prochera
10.11.2016
Budownictwo
Przesłanką uzasadniającą możliwość zmiany lasu na użytek rolny są szczególnie uzasadnione potrzeby...
Janusz Jerzy
10.11.2016
Środowisko
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) w Radiowie w Warszawie była...
PAP
09.11.2016
Środowisko
Chcemy dbać o bioróżnorodność. Żubr to gatunek, który z powodzeniem odtworzyliśmy w Polsce i który...
PAP
09.11.2016
Środowisko
Niemal 3 mln zł dofinansowania ze środków unijnych, których dysponentem są Lasy Państwowe, otrzyma...
PAP
09.11.2016
Środowisko
Farma fotowoltaiczna o mocy 0,5 MW powstanie w zakładzie produkcji wody w szczecińskim Pilchowie,...
PAP
09.11.2016
Środowisko
Książki o tematyce biznesowej najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej www.profinfo.pl w...
Jacek Górski
09.11.2016
Burmistrz Zakopanego apeluje o ogólnopolski program walki o czyste powietrze i rozpoczyna...
PAP
09.11.2016
Środowisko
Pracodawca będzie musiał przechowywać akta pracownicze nie przez 50 lat, ale tylko przez 10 lat -...
Inny
09.11.2016
Termomodernizacja kilku budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego ma kosztować ponad 4,5 mln zł. Dzięki...
PAP
09.11.2016
Środowisko
Seniorzy, osoby, które doświadczyły przemocy w rodzinie czy bezdomni mają większe niż dotąd szanse...
PAP
09.11.2016
Budownictwo
Nakazanie zabezpieczenia obiektu nie powinno się ograniczać jedynie do usunięcia niektórych jego...
Sara Oziemska
09.11.2016
Budownictwo
Elbląska prokuratura okręgowa odwołała się od wyroku sądu I instancji, który we wrześniu oddalił...
PAP
09.11.2016
Budownictwo
Teren parku miejskiego spełniający wymogi, jakie powinna posiadać działka budowlana może zostać...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
09.11.2016
Budownictwo
Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Czy według ustawy z dnia 28 września 1991...
Janusz Jerzy
09.11.2016
Środowisko
Obniżenie w kolejnych latach minimalnego udziału biokomponentów w paliwach - zakłada przyjęta we...
PAP
08.11.2016
Środowisko
Billboardowa kampania zachęcająca do zmiany źródła ciepła czy cykl prezentacji spalania węgla bez...
PAP
08.11.2016
Środowisko
Kto od stycznia 2017 r. będzie miał prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania...
Tomasz Krywan
08.11.2016
Polskie firmy dość ostrożnie planują swoje inwestycje. Z raportu Deutsche Bank wynika, że na...
Inny
08.11.2016
Organ nie ma ustawowego obowiązku rozkładania na raty należności. Wniosek o rozłożenie na raty...
Artur Ratajszczak
08.11.2016
Budownictwo
Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Kto powinien zająć się bocianami, które...
08.11.2016
Środowisko
Ponad 3 tys. uwag wpłynęło już w trwającym procesie konsultacji społecznych projektu ustawy Kodeks...
PAP
08.11.2016
Budownictwo
Władze New Delhi, które jest najbardziej zanieczyszczoną stolicą na świecie, ogłosiły w niedzielę...
PAP
07.11.2016
Środowisko
Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe powinna wynosić co najmniej 10 m od okien...
Sara Oziemska
07.11.2016
Środowisko
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub...
PAP
07.11.2016
Budownictwo
- Jestem zwolennikiem Polskiego Modelu Łowiectwa ponieważ istniejący Polski Związek Łowiecki jest...
Ewa Saj
07.11.2016
Środowisko
- Kodeks wprowadza szereg zmian do planowania przestrzennego. Sfera ta od dawna wymagała zmiany, bo...
Dorian Lesner
07.11.2016
Budownictwo
Podlaskie samorządy i firmy świadczące usługi publiczne w ochronie środowiska mogą się starać o...
PAP
07.11.2016
Środowisko