Jak napisały organizacje w swoim wystąpieniu, prośba wynika z potrzeby "przeprowadzenia szerokiej i pogłębionej debaty publicznej na temat kompetencji i niezależności kandydata". Jak podkreślają, wybór Prezesa UODO zgodnie z aktualnym harmonogramem taką debatę uniemożliwi.

Jan Nowak, kandydat partyjny i mało znany

Jak ustaliło jako pierwsze Prawo.pl, nowym prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie zostanie żaden ze znanych ekspertów, ani Mirosław Sanek, ani Maciej Kawecki, jak spekulowano w branży. Klub PiS jako swojego kandydata zgłosił Jana Nowaka, obecnego dyrektora tego urzędu.
Kandydat jest także członkiem sądu dyscyplinarnego PiS oraz radnym PiS warszawskiej dzielnicy Wola.  Kandydat jest radnym trzecią kadencję, obecnie członkiem komisji budżetu i finansów oraz polityki gospodarczej i komunalnej. Z informacji dostępnych w jego oświadczeniu majątkowym wynika, że ma 68 lat.

Więcej: Jest już oficjalny kandydat PiS na szefa UODO>>


Potrzebny prezes kompetentny i niezależny

Jak stwierdzają autorzy apelu, sygnalizowane przez media wątpliwości dotyczące niezależności oraz kompetencji merytorycznych kandydata "budzą obawy ze strony obywateli i prywatnych firm, których działania są regulowane przez UODO". - Naruszenie wymogu niezależności może także stanowić naruszenie prawa Unii Europejskiej, co – biorąc pod  uwagę znaczenie współpracy i wzajemnego zaufania między organami ochrony danych osobowych w państwach członkowskich – może spowodować podjęcie działań przez Komisję Europejską - czytamy w wystąpieniu.

Jego autorzy informują marszałka, że organizacje pozarządowe podjęły obywatelski monitoring procesu wyboru kandydata, m.in. prosząc go o wskazanie informacji dotyczących jego doświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych oraz o udział w otwartym spotkaniu, podczas którego zainteresowane osoby mogłyby zadać kandydatowi pytania.

Dlatego organizacje poprosiły o taką zmianę harmonogramu prac, by obywatele, ich organizacje i media mieli możliwość przeprowadzenia rzetelnej dyskusji na temat kandydata.

Zgodnie z ustawą na prezesa urzędu powołuje się osobę, która wyróżnia się wiedzą prawniczą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych.