Na stronach internetowych Sejmu jest już oficjalny druk nr 3313 zgłoszenia Jana Nowaka na prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. O tym, że to będzie kandydat klubu PiS na szefa UODO napisaliśmy w piątek 22 marca. To oznacza więc, że maleją szanse, by stanowisko po dr Edycie Bielak-Jomaa objął  Mirosław Sanek, obecny wiceprezes lub Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, współautor ustawy o ochronie danych i właśnie uchwalonych przepisów wdrażających RODO, zmieniających blisko 170 ustaw. - Na placu boju został sam Jan Nowak. Nie ma kontrkandydata - komentuje Katarzyna Szymielewicz, prezes Fundacji Panoptykon. I zapewnia, że kandydat dostanie kwestionariusz z pytaniami i zaproszenie na otwarte spotkanie. Choć patrząc na przebieg wyboru Rzecznika Praw Dziecka – wszystko może się zdarzyć.  Kim jest Jan Nowak, wiadomo z uzasadnienia wniosku klubu PiS.

 


 

Kandydat ukończył dwie warszawskie uczelnie: Politechnikę Warszawską oraz Wyższą Szkołę Menadżerską (podyplomowe studia EMBA). Karierę zawodową rozpoczął w 1976 roku w Ośrodku Badawczo Rozwojowym „PREDOM”. Kontynuował ją  między innymi w Centralnym Ośrodku Badawczym Normalizacji, w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz w Spółce ELEWARR gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Poseł Lidia Burzyńska, przedstawicielka wnioskodawców zapewnia, że kandydat posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz będzie odpowiedzialnie i aktywnie wykonywał obowiązki prezesa UODO
Jan Nowak od stycznia 2008 roku  jest dyrektor Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. - UODO.
- W tym okresie działał w imieniu organu ochrony danych osobowych wydając decyzje administracyjne i opinie legislacyjne, inicjując działania kontrolne, kształtował opinie i stanowiska dotyczące ochrony danych osobowych. To czas intensywnej pracy w zakresie ochrony danych osobowych oraz zagadnień związanych z wdrożeniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Jako dyrektor urzędu ściśle współpracował z jego prezesem przy wprowadzaniu nowych uregulowań ochrony danych osobowych. Uczestniczył w imieniu Prezesa Urzędu w pracach komisji sejmowych – czytamy w uzasadnieniu nominacji. Jan Nowak jest też członkiem sądu dyscyplinarnego PiS oraz radnym PiS warszawskiej dzielnicy Wola.