Oświadczenie zostało wydane w związku z konferencją zaplanowaną na środę 23 stycznia w Ministerstwie Cyfryzacji, podczas której mają być przedstawione "Objaśnienia prawne dla pracodawców dotyczące RODO". - Urząd Ochrony Danych Osobowych ze zdziwieniem przyjął zapowiedź Ministerstwa Cyfryzacji dotyczącą jutrzejszej konferencji prasowej, na której mają być zaprezentowane formalne objaśnienia prawne dla przedsiębiorców w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z art. 33 Prawa przedsiębiorców - czytamy w oświadczeniu.

Szefowa Urzędu podkreśla w nim, że "jedynym właściwym i wyspecjalizowanym w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes UODO, który ma status i kompetencje organu nadzorczego określone w RODO". - Z tego względu dokonywanie oficjalnej interpretacji prawa w tym zakresie leży po stronie Prezesa UODO - stwierdza oświadczenie. I przypomina, że zgodnie z RODO jest to wyłączną kompetencją organów nadzorczych oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych. - Tym samym UODO jest jedynym organem umocowanym prawnie do wydawania wytycznych i interpretowania w tym zakresie przepisów prawa - napisała w oświadczeniu Dr Edyta Bielak–Jomaa.

Czytaj: Dr Edyta Bielak-Jomaa: Uwaga, to prawo dotyczy wszystkich>>

Można w nim też przeczytać, że UODO "docenia wszelkie inicjatywy związane z upowszechnieniem wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych, ale nie mogą one naruszać przepisów RODO oraz wkraczać w kompetencje Prezesa UODO. W oświadczeniu jest także ostrzeżenie, że takie działania mogą narazić polskich przedsiębiorców na negatywne konsekwencje i w dłuższej perspektywie utrudnić im działalność, a w konsekwencji "rodzić pytanie o możliwą odpowiedzialność Skarbu Państwa za takie szkody".

Z zapowiedzi resortu cyfryzacji wynika, że w środę minister wyda "objaśnienia prawne dotyczące RODO dla pracodawców", które "zawierają probiznesowe podejście w zakresie przetwarzania danych osobowych podawanych w CV i mają na celu ułatwienie działań przedsiębiorców". Według deklaracji MC, mają to być pierwsze - w oparciu o Konstytucję dla Biznesu - objaśnienia prawne, do których wydawania uprawnieni są ministrowie członkowie Rady Ministrów.

Więcej: Pracodawcy dostaną nowe wytyczne w sprawie RODO w rekrutacji>>