Są to pierwsze - w oparciu o Konstytucję dla Biznesu - objaśnienia prawne, do których wydawania uprawnieni są ministrowie członkowie Rady Ministrów.

O tym, że ustawa - Prawo przedsiębiorców może pomóc RODO, pisaliśmy w naszym serwisie już w październiku. Dokładnie chodzi o art. 33 tej ustawy, zgodnie z którym ministrowie oraz organy, które upoważnione są do przedkładania projektów aktów prawnych, mogą z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wydawać tzw. objaśnienia prawne. Są to wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania. Po raz pierwszy z prawa tego, na wniosek rzecznika MŚP, skorzysta Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Czytaj: UODO: Ja objaśniam RODO, nie minister cyfryzacji! >>
 

 


A wszystko przez to, że ani przepisy unijnego rozporządzenia, ani nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych nie dały pracodawcom jasnej odpowiedzi na wiele pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.

Pierwsze wytyczne dla pracodawców były w październiku

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował, co prawda, w październiku 2018 roku poradnik dla pracodawców na temat ochrony danych osobowych w miejscu pracy. Radzi w nim,  jak pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe pracowników i kandydatów. Niektóre wytyczne spotkały się jednak z krytyką prawników. Szczególnie dużo wątpliwości dotyczyło okresu przetwarzania danych kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli mówiąc prościej: Jak długo można trzymać CV kandydata, który nie został zatrudniony.

Sprawdź w LEX: Wpływ RODO na obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji powypadkowej  >

Eksperci ostrzegali, że stanowisko UODO jest w tym zakresie zbyt kategoryczne, bo nakazuje usuwanie CV tuż po zakończeniu rekrutacji. Tymczasem to kwestia niezwykle ważna dla pracodawców, którzy mogą spotkać się później z takim niedoszłym pracownikiem w sądzie i muszą wybronić się np. od zarzutu dyskryminacji. Czytaj też: Co z CV po zakończeniu rekrutacji? UODO radzi, prawnicy ostrzegają >

Będą nowe wytyczne

Na wątpliwości pracodawców odpowiedział Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Postanowił skorzystać z uprawnienia przyznanego mu przez art. 33 Prawa przedsiębiorców i wniósł o wydanie objaśnienia prawnego art. 6 ust. 1  RODO co do sposobu gromadzenia danych osobowych osób, które ubiegały o zatrudnienie u pracodawcy, ich dozwolonego okresu przechowywania oraz formy wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Poprosił też Ministerstwo Cyfryzacji o odpowiedź w zależności od tego, czy pracownik zgodził się na wykorzystywanie dokumentów w tej jednej, konkretnej rekrutacji czy w ich w nieskończenie dużej liczbie.

Czytaj też: Dwie zgody na wysłanie spamu do klientów >

 

Jaką moc prawną mają objaśnienia prawne wydawane na podstawie Konstytucji dla Biznesu? 

Jakie są zasady przetwarzania danych w sektorze zatrudnienia? Czy prawdą jest, że pracodawca musi usuwać CV niezwłocznie po zakończonej rekrutacji? I wreszcie - jaką moc prawną mają objaśnienia prawne dla biznesu wydawane na podstawie Konstytucji dla Biznesu? Odpowiedzi na te pytania, a także inne praktyczne wskazówki, wyjaśnienia i podpowiedzi jak radzić sobie z przetwarzaniem danych osobowych w sektorze zatrudnienia Ministerstwo Cyfryzacji opublikuje jeszcze w tym tygodniu, 23 stycznia. O wszystkich napiszemy w naszym serwisie. Minister cyfryzacji zapowiada, że wydane objaśnienia prawne zawierać będą probiznesowe podejście w zakresie przetwarzania danych osobowych podawanych w CV i mają na celu ułatwienie działań przedsiębiorców w tym zakresie.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Ochrona danych osobowych pracowników >

Zadania Inspektora ochrony danych osobowych >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Kasy zapomogowo-pożyczkowe – zasady przetwarzania danych osobowych >

Zasada rozliczalności w ochronie danych osobowych >

Obowiązki pracodawcy w świetle RODO >

Tworzenie Kodeksów postępowania ochrony danych osobowych >