Większa presja na podwyżki

4 na 10 pracowników otrzymało w 2018 roku podwyżkę od swojego pracodawcy. Połowa pracowników spodziewała się właśnie takiej podwyżki, ale dla 44 proc. otrzymana kwota była zbyt niska. Z 34. edycji badania Randstad „Monitor Rynku Pracy” wynika, że oczekiwania co do 2019 roku są wyższe - o 13 p.p. wzrósł odsetek pracowników, którzy spodziewają się wzrostu wynagrodzenia w tym roku – to najczęściej najmłodsi pracownicy, osoby z wykształceniem podstawowym, robotnicy niewykwalifikowani oraz kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla.

 

 

Monika Fedorczuk, ekspert Konfederacji Lewiatan wskazuje, że pracodawcy dają podwyżki i awansują pracowników, bo rekrutacja pracowników jest nie tylko kosztowna i długa, ale też obarczona dużą niepewnością, czy uda się pozyskać pracownika o poszukiwanych kwalifikacjach.

Czytaj też: Jak zadbać o motywację i zaangażowanie pracowników na cały rok >

Komentarz Moniki Fedorczuk:

Najbardziej mobilną zawodowo grupą są młodzi pracownicy, co może wynikać z faktu, iż wiele instytucji, również w sektorze publicznym, oferuje stosunkowo niewysokie wynagrodzenia dla osób wchodzących do na rynek - wynika z realizowanego przez Randstad od ponad 8 lat najnowszego Monitora Rynku Pracy. W przypadku pracowników o niedługim stażu decyzja o zmianie pracodawcy czy stanowiska, o ile łączy się z nawet niewielką podwyżką jest stosunkowo łatwa, również dlatego, że ryzyko obniżenia wynagrodzenia i pogorszenia sytuacji zawodowej jest niewielkie.

Czytaj też:  Nie tylko wyższa pensja, czyli o sposobach na zatrzymanie pracowników >

Niedobory pracowników, szczególnie wykwalifikowanych, na rynku pracy oznaczają, że rekrutacja pracowników jest procesem nie tylko kosztowym i długim, ale też obarczonym dużą niepewnością, czy uda się pozyskać pracownika o poszukiwanych kwalifikacjach. Stąd też rosnąca skłonność pracodawców do awansów wewnętrznych i podwyżek, wynikająca często z prostego rachunku, iż ta opcja jest korzystniejsza dla przedsiębiorstwa niż ryzyko długotrwale nieobsadzonego wakatu i brak pewności, że znajdzie się odpowiednia osoba do pracy.

Sprawdź w LEX HR: Trendy na rynku pracy 2019 - komentarz praktyczny >

Przeciętna płaca miesięczna w sektorze przedsiębiorstw zbliża się do magicznej granicy 5 tys. i osiągnęła w listopadzie 2018 roku wartość 4 966,61 zł. Co ważne, zeszłoroczny wzrost wynagrodzeń był rekordowy – płace wzrosły rok do roku o 7,7%. Widać wyraźnie, że polityka płacowa, obok przyznawania benefitów pracowniczych, jest tym narzędziem, które obecnie jest bardzo intensywnie wykorzystywane dla ograniczenia rotacji pracowników.

 


Mimo, że wzrost płac nie jest równy w całej gospodarce, to wielu pracowników odczuwa realną podwyżkę płac, która nie jest “zjadana” przez inflację. Obecność tematu wynagrodzeń w mediach może powodować w najbliższym czasie wzrost oczekiwań pracowników odnośnie podwyżki płac. Coraz częściej publikowane informacje o tym, ile zarabiają poszczególne grupy zawodowe daje możliwość porównywania warunków płacowych, a w przypadku gdy bilans wychodzi niekorzystnie – może skłaniać do rozpoczęcia negocjacji dotyczących wynagrodzeń.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX HR:

Diagnozy kompetencji - lista narzędzi >

Rekrutacje przez polecenia. Jak tworzyć efektywne programy poleceń? - komentarz praktyczny >

Siatka płac - wzór >

Dodatki do wynagrodzenia >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Przygotowanie systemu oceny okresowej pracowników - PROCEDURA >>