Dotychczas mówiło się, że szansę na objęcie funkcji prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ma Mirosław Sanek, obecny wiceprezes oraz Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, współautor ustawy o ochronie danych i właśnie uchwalonych przepisów wdrażających RODO, zmieniających blisko 170 ustaw. Okazuje się, jednak, że żaden z nich nie obejmie sterów nad ochroną danych w Polsce po dr Edycie Bielak-Jomaa.

Z naszych informacji wynika, że klub PiS jako swojego kandydata zgłosi Jana Nowaka, obecnego dyrektora UODO, a także członka sądu dyscyplinarnego PiS oraz radnego PiS warszawskiej dzielnicy Wola.  Kandydat jest radnym trzecią kadencję, obecnie członkiem komisji budżetu i finansów oraz polityki gospodarczej i komunalnej. Z informacji dostępnych w jego oświadczeniu majątkowym wynika, że kandydat ma 68 lat.

Wyborczy monitoring

 Zgodnie z ustawą na prezesa urzędu powołuje się osobę, która wyróżnia się wiedzą prawniczą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych. - W przeszłości dwukrotnie monitorowaliśmy wybory Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - mówi Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. - W tym roku również zależy nam na tym, żeby opinia publiczna miała możliwość poznać kandydatów na Prezesa UODO – dowiedzieć się, jak są przygotowani do pełnienia tej funkcji i jaki mają plan wobec stojących przed Urzędem zadań. Skuteczne egzekwowanie RODO w stosunku do firm internetowych, których modele biznesowe opierają się na śledzeniu i profilowaniu ludzi, odważne korzystanie z uprawnień, jakie daje RODO, w stosunku do władz publicznych, ochrona obywateli przed błędami lub dyskryminacją w systemach wykorzystujących sztuczną inteligencję – to tylko niektóre z wyzwań, jakie stoją przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych - podkreśla Klicki.

Zobacz w LEX: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – polski organ nadzorczy >

 

Kim jest obecny prezes, kim byli poprzednicy

Kadencja dr Edyty Bielak-Jomaa mija 9 kwietnia. Tego dnia, ale 2015 roku została bowiem powołana na Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych. Za sprawą nowej ustawy o ochronie danych osobowych z dniem wejścia jej w życie, czyli 25 maja 2019 r. GIODO stał się prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie zaś z przepisem przejściowym nowej ustawy pełni tę funkcję do czasu upływu kadencji. Nowego prezesa powoła Sejm za zgodą Senatu. Obecna prezes jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w 2003 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych.

Wcześniej funkcję GIODO pełnili Wojciech Wiewiórowski (obecnie zastępca europejskiego inspektora ochrony danych, absolwent prawa na Uniwersytetu Gdańskim), Michał Serzycki (prawnik, urząd pełnił z rekomendacji PiS, był również radnym oraz zastępcą burmistrza dzielnicy Wola, zmarł nagle w 2016 roku) oraz Ewa Kulesza (doktor nauk prawnych, adiunkt na WPiA UŁ).